Wetsvoorstel strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit

Wetsvoorstel strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit

Op bedreiging van togadragers komt een maximale gevangenisstraf van vier jaar te staan, net als voor burgemeesters en andere bestuurders. Rechters, officieren van Justitie en advocaten zijn cruciaal voor eerlijke, onafhankelijke en onpartijdige rechtspleging. Justitie wil met de verhoging een signaal afgegeven dat zij hun functie in vrijheid en veiligheid moeten kunnen vervullen en dat elke poging tot beïnvloeding van de rechtspleging door middel van intimidatie onacceptabel is.
Tevens wordt illegaal verblijf op beveiligde terreinen (havens, vliegvelden en spoorwegemplacementen) apart strafbaar gesteld en worden bepaalde chemicaliën—precursoren die als grondstof dienen voor harddrugs—verboden.