Herziening schadevergoedingsstelsel voor slachtoffers van strafbare feiten

Herziening schadevergoedingsstelsel voor slachtoffers van strafbare feiten

Een rapport over een toekomstig schadevergoedingsstelsel voor slachtoffers van strafbare feiten. De onderzoekscommissie stelt voor om het begrip 'geweld' voor het Schadefonds Geweldsmisdrijven te moderniseren, waarbij slachtoffers van nieuwe vormen van geweld—zoals sexting—aan bod komen. Ook moet tijdens de rechtszaak het verhalen van schade op de dader volgens de commissie eenvoudiger en ruimer worden. Voor complexe zaken beveelt zij een aparte schadevergoedingskamer aan.