De lange arm van het tuchtrecht: wanneer is een privéhandeling privé?

De lange arm van het tuchtrecht: wanneer is een privéhandeling privé?

Een klacht over privégedragingen van een accountant lijkt sneller onder het tuchtrecht te worden geschaard dan een klacht over privégedragingen van een advocaat. De regels verschillen per beroepsgroep—en de uitkomsten van tuchtrechtelijke procedures dus ook.