Hoge Raad: herziening van veroordeling voor protestactie, na oordeel EHRM