Wetsvoorstel herziening kinderalimentatie (vervallen)

Wetsvoorstel herziening kinderalimentatie (vervallen)

De initiatiefnemers willen met dit initiatiefwetsvoorstel de berekeningsmethodiek voor kinderalimentatie wettelijk verankeren. Daarbij wensen zij de in het algemeen door de rechterlijke macht gebruikte berekening, welke niet in de wet is vastgelegd, te vereenvoudigen en transparanter te maken waardoor ouders zelf in staat zijn de berekening te maken. De duur van de kinderalimentatie wordt beperkt tot 18 jaar, tenzij het kind studeert of naar school gaat; in dat geval ontstaat een recht op kinderalimentatie tot 23 jaar.