Wetsvoorstel bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties

Wetsvoorstel bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties

Criminele organisaties zoals motorbendes zouden door de minister voor Rechtsbescherming verboden moeten kunnen worden. Nu nog kunnen criminele bendes alleen door de rechter worden ontbonden. Een verbod door de minister is sneller en kan met onmiddellijke ingang in werking treden. De vrijheid van vergadering is een Grondwettelijk recht. Een bestuursrechtelijk verbod mag daarom alleen als dat in het belang is van de openbare orde. Voorgesteld wordt om de verbodsbevoegdheid te introduceren als aanvulling op de bestaande regeling in het BW.