Wetsvoorstel genderdiversiteit in top grote bedrijven

Wetsvoorstel genderdiversiteit in top grote bedrijven

De Raad van State constateert in haar advies over het onderstaande wetsvoorstel dat genderdiversiteit in de top van het bedrijfsleven moet vergroten middels een wijziging in Boek 2 BW, dat een 'vrouwenquotum' voor commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen in strijd is met jurisprudentie van het Hof van Justitie EU. Uitzonderingsbepalingen voor positieve discriminatie moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. Een automatische voorkeur en een absoluut quotum voor vrouwen vallen daar niet onder.