Wetsvoorstel oneerlijke handelspraktijken voedselvoorziening

Wetsvoorstel oneerlijke handelspraktijken voedselvoorziening

Dit wetsvoorstel versterkt de positie van voedselproducenten. Het voorstel verbiedt 16 oneerlijke handelspraktijken waarmee boeren, tuinders, vissers en leveranciers van landbouw- en voedingsproducten (zoals vleesverwerkers, zuivelfabrieken en groothandelaren) op dit moment te maken hebben. Voorbeelden van dergelijke praktijken zijn het op korte termijn annuleren van bestellingen van bederfelijke producten en het eenzijdig wijzigen van de leveringsvoorwaarden door afnemers (zoals volume, kwaliteitsnormen of prijzen).