Wetsvoorstel transparantie maatschappelijke organisaties

Wetsvoorstel transparantie maatschappelijke organisaties

Het doel van dit wetsvoorstel is om te voorkomen dat vanuit het buitenland via donaties en andere vormen van financiering onwenselijke invloed wordt gekocht bij maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland. Om die reden verplicht het wetsvoorstel stichtingen om het bedrag en het land van herkomst openbaar te maken van donaties van ten minste 4.500 euro, indien deze afkomstig zijn van buiten de EU. Ook worden stichtingen verplicht om hun balans en overzicht van opbrengsten en kosten in te dienen bij het handelsregister.