Rechtbank Amsterdam 04-10-2022, ---


ECLIECLI:NL:RBAMS:2022:6249
Meer over deze zaak:
CiteertitelRNL2022-668150
Datum04-10-2022
Inhoudsindicatie1. Het is aan de advocaat / belastingadviseur zelf om te bepalen in welke hoedanigheid hij informatie van zijn cliŽnt heeft verkregen. In dit geval geen reden om aan de juistheid van zijn standpunt te twijfelen. 2. Het verstrekken van verschoningsgerechtigde informatie aan een derde brengt niet mee dat die informatie ook ten opzichte van alle andere derden aan de vertrouwelijkheid is onttrokken. In deze zaak is de informatie verstrekt in het kader van de vaststelling van de hoogte van de belastingschuld en (dus) de beoordeling van de juistheid van de ingediende aangiften vennootschapsbelasting, terwijl de verdenking op precies die gedraging ziet. Deze informatie is verstrekt aan de inspecteur van de belastingdienst, die op grond van artikel 80 lid 1 van de AWR mede is belast met de opsporing van bij de belastingwet strafbaar gestelde feiten. Deze bijzonderheden brengen mee dat de vertrouwelijkheid van de informatie niet alleen is prijsgegeven in de administratiefrechtelijke relatie tot de belastingdienst inzake de afwikkeling van de ingediende aangiften vennootschapsbelasting maar ook in het mogelijke strafrechtelijke vervolg daarop.
Recht.nl artikelAan Belastingdienst verstrekte informatie mag ook worden gebruikt in strafzaak (03-11-2022)
Informatie die in het kader van een verdenking van onjuiste aangifte van vennootschapsbelasting is verstrekt aan de Belastingdienst, mag ook een rol spelen in het mogelijke strafrechtelijke vervolg daarop. Dat heeft de rechter-commissaris van de Rechtbank Amsterdam beslist. Daarbij is van belang dat inspecteur van de Belastingdienst 'mede is belast met de opsporing van bij de belastingwet strafbaar gestelde feiten'.
> Belastingadviseur/advocaat beslist zelf wat onder verschoningsrecht valt, verstrekte informatie mag in strafzaak worden gebruikt (Accountancyvanmorgen.nl)
> Aan Belastingdienst verstrekte informatie mag ook worden gebruikt in strafzaak (Legalezaken.nl)
> Geen verschoningsrecht voor advocaat/belastingadviseur (Jaeger.nl)
Recht.nl artikelHandelen in hoedanigheid van belastingadviseur of advocaat? (09-11-2022)
Het verstrekken van verschoningsgerechtigde informatie aan een derde brengt niet mee dat die informatie ook ten opzichte van alle andere derden aan de vertrouwelijkheid is onttrokken. De plaats waar de vertrouwelijke informatie zich bevindt is niet beslissend voor de beantwoording van de vraag of daarop een verschoningsrecht rust. In deze zaak doet zich echter de bijzonderheid voor dat de informatie is verstrekt in het kader van de vaststelling van de hoogte van de belastingschuld en (dus) de beoordeling van de juistheid van de ingediende aangiften vennootschapsbelasting, terwijl de verdenking op precies die gedraging ziet. Verder is van belang dat deze informatie is verstrekt aan de inspecteur van de belastingdienst, die op grond van artikel 80 lid 1 van de AWR mede is belast met de opsporing van bij de belastingwet strafbaar gestelde feiten. Naar het oordeel van de rechter-commissaris brengen deze bijzonderheden mee dat moet worden geoordeeld dat de vertrouwelijkheid van de informatie niet alleen is prijsgegeven in de administratiefrechtelijke relatie tot de belastingdienst inzake de afwikkeling van de ingediende aangiften vennootschapsbelasting maar ook in het mogelijke strafrechtelijke vervolg daarop.
> Vertrouwelijkheid prijsgegeven: aan Belastingdienst verstrekte informatie mag ook worden gebruikt in strafzaak (Bijzonderstrafrecht.nl)