Rechtbank Rotterdam 14-08-2020, 8583906 VZ VERZ 20-11695


ECLIECLI:NL:RBROT:2020:7517
Meer over deze zaak:
CiteertitelRNL2020-548725
Datum14-08-2020
InhoudsindicatieOntslag op staande voet van een werknemer met een lang dienstverband wegens niet respecteren 1,5 meter afstand in werksituatie t.o.v. collega vernietigd, geen dringende reden. Voorwaardelijk ontbindingsverzoek toegewezen op de g-grond omdat werknemer zich in het verleden meerdere malen niet aan voorschriften hield en daarvoor eerder waarschuwingen kreeg.
Recht.nl artikelNiet in acht nemen van de 1,5 meter afstand geen dringende reden voor ontslag (04-09-2020)
Een werknemer poogde een HR-adviseur de hand poogde te schudden. Toen deze diens hand afwees, omhelsde de werknemer de HR-medewerker op baldadige wijze. De werknemer nam door zijn actie dus niet de anderhalve meter afstand in acht, werd geschorst en daarop volgend op staande voet ontslagen. Er was geen echter geen sprake van een dringende reden aldus de rechter, maar de overeenkomst wordt wel ontbonden.
> Niet in acht nemen van de 1,5 meter afstand geen dringende reden voor ontslag, maar leidt wel tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst (AMSadvocaten.nl)
> Een handdruk anno 2020: ontslag op staande voet? (Capra.nl)
> Ontslag (op staande voet) wegens omhelzen van collega in strijd met coronaregels? (Vanzijl-advocaten.nl)
Recht.nl artikelKroniek corona en arbeidsrecht (17-10-2020)
Corona heeft op de werkvloer niet alleen tot nieuwe arbeidsrechtelijke vraagstukken geleid, maar ook tot diverse geschillen tussen werkgevers en werknemers. In deze kroniek wordt de gepubliceerde (lagere) rechtspraak besproken en kort geanalyseerd.
> Kroniek corona-arbeids-rechtspraak (Pascal Besselink, LinkedIn.com | TAP 2020/190)
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam 14-08-2020
AR 2020/1042
Ontslag op staande voet van supervisor die coronamaatregelen niet in acht neemt door onder meer collega (ongewenst) een hand te geven en vervolgens te omhelzen, houdt geen stand. Wel ontbinding op de g-grond aangezien werknemer eerder waarschuwingen heeft ontvangen voor het niet opvolgen van voorschriften.
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam 14-08-2020
JAR 2020/228
Ontslag op staande voet niet rechtsgeldig, Negeren van 1,5 meter afstand door omhelzen collega, Ontbinding op g-grond.
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:1908 ★★★