Accounthouder en juridisch adviseur milieuwetgeving bij de Gemeente Hilversum

Accounthouder en juridisch adviseur milieuwetgeving bij de Gemeente Hilversum

In deze functie onderhoud jij contacten met de Omgevingsdienst (OFGV) en Brandweer en zorgt voor afstemming over taken/opdrachten en voortgang. Je vraagt intern advies over toegestuurde stukken en rapportages en je voert regie op het correct afhandelen daarvan, waaronder het voorbereiden van besluitvorming door het college van B%W, Commissie en/of Raad. Je bent (strategisch) sparringpartner voor de wethouder en je levert input voor en monitort het VTH-uitvoeringsprogramma op het gebied van de OFGV en Brandweer.