Handhavingsjurist Kinderopvang bij de Gemeente Den Haag

Handhavingsjurist Kinderopvang bij de Gemeente Den Haag

Binnen de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn houd jij je in teamverband bezig met de kwaliteit van de kinderopvang in Den Haag. Hiertoe zet je niet alleen wettelijke instrumenten in wanneer minimale kwaliteitseisen niet worden nagekomen, ook draag je bij aan het voorkomen van overtredingen - bijvoorbeeld door het geven voor voorlichting. Als handhavingsjurist kinderopvang word je ingezet op het gebied van bestuursrechtelijke handhaving, uitvoeringsbeleid, projecten en advisering van het management en het gemeentebestuur.