AVG is van toepassing op het personeelsdossier

AVG is van toepassing op het personeelsdossier

Mochten er nog twijfels over bestaan: de rechter heeft in de onderstaande zaak geoordeeld dat een werknemer op grond van de AVG recht heeft op inzage in zijn personeelsdossier.