Beƫindigingovereenkomst mag niet gebruikt worden als sluiproute naar oneindig flexwerken

Beëindigingovereenkomst mag niet gebruikt worden als sluiproute naar oneindig flexwerken

Een werknemer kreeg een vierde contract voor onbepaalde tijde aangeboden. Hij moest evenwel eerst een beëindigingovereenkomst tekenen. De Hoge Raad stelt dat weliswaar een vaststellingsovereenkomst kan worden gesloten ter voorkoming van een geschil, maar artikel 7:902 BW brengt mee dat de vaststelling alleen dan in strijd mag komen met dwingend recht indien deze strekt ter beëindiging van een—reeds bestaand—geschil (en dus niet strekt ter voorkoming daarvan).