Wanneer begint de bedenktermijn bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst?

Wanneer begint de bedenktermijn bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst?

Op grond van artikel 7:670b lid 1 BW is een beëindigingsovereenkomst slechts geldig indien deze schriftelijk is aangegaan. De werknemer kan vervolgens op grond van het tweede lid van dit artikel binnen veertien dagen (de 'bedenktermijn') na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, de beëindigingsovereenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden (het 'bedenkrecht'). Hiermee heeft de wetgever een nieuw element toegevoegd aan de arbeidsrechtelijke schikkingspraktijk.


Gratis verder lezen? Maak 4 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen