Verbetertrajecten dienen niet te kort, maar ook niet te lang te zijn