Wijziging arbeidsvoorwaarde door werkgever en OR

Wijziging arbeidsvoorwaarde door werkgever en OR

De kantonrechter van de Rechtbank Limburg oordeelde dat een werknemer gebonden is aan een voor hem nadelige wijziging van een primaire (collectieve) arbeidsvoorwaarde die de werkgever overeengekomen was met de ondernemingsraad. Hoe zit het ook alweer met de wijziging van arbeidsvoorwaarden en de rol van de OR hierbij?