De wieg en het (aanvullend) geboorteverlof

De wieg en het (aanvullend) geboorteverlof

De Wet invoering extra geboorteverlof (Wieg) wijzigt de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten op het gebied van (aanvullend) geboorteverlof en adoptie- en pleegzorgverlof. In dit overzichtsartikel worden de belangrijkste veranderingen besproken. In het bijzonder wordt stilgestaan bij het aanvullend geboorteverlof voor partners vanaf 1 juli 2020. Tevens komen enkele (praktische) aandachtspunten voor de arbeidsrechtpraktijk aan bod.