Wet Arbeidsmarkt in Balans: overgangsrecht transitievergoeding

Wet Arbeidsmarkt in Balans: overgangsrecht transitievergoeding

De berekening van de transitievergoeding wijzigt onder de WAB. Waar moet u op letten als de komende maanden een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, een ontbindingsverzoek wordt ingediend of een ontslagvergunning wordt aangevraagd bij het UWV?