Contractswisseling, overgang van onderneming en misbruik

Contractswisseling, overgang van onderneming en misbruik

In deze uitspraak van Gerechtshof Amsterdam komt een aantal interessante arbeidsrechtelijke onderwerpen aan de orde. Zo wordt beoordeeld welke cao van toepassing is, komt het vraagstuk van overgang van onderneming aan de orde en wordt ingegaan op de vraag of het sluiten van een nieuwe arbeidsovereenkomst met de toepasselijkheid van een andere cao misbruik oplevert.