Hoge Raad zet definitief streep door schijnzelfstandigheid fietskoeriers Deliveroo

Hoge Raad zet definitief streep door schijnzelfstandigheid fietskoeriers Deliveroo

'Zelfstandigen' die bij maaltijdbezorger Deliveroo als koerier werkten, hadden in feite een vaste arbeidsrelatie. Dat betekent dat hen onder meer ontslagbescherming, loondoorbetaling bij ziekte, vakantiegeld en vakantiedagen toekomen. Wat betreft de factor arbeid verduidelijkt de Hoge Raad dat niet aan het aannemen van een arbeidsovereenkomst in de weg staat dat de bezorgers de vrijheid hadden om al dan niet in te loggen op de Deliveroo-app (om bezorgingen te gaan verrichten) en ook niet dat de bezorgers zich konden laten vervangen. Ten aanzien van het gezagscriterium wordt verduidelijkt dat rechters mogen bezien of werk dat wordt verricht 'organisatorisch is ingebed' in de organisatie en daarmee behoort tot de normale bedrijfsvoering van de onderneming. Dat is echter slechts één van de in aanmerking te nemen factoren: er moet worden gekeken naar alle omstandigheden van het geval.