Tuchtrechtelijke verwijtbaarheid vs. civielrechtelijke aansprakelijkheid

Tuchtrechtelijke verwijtbaarheid vs. civielrechtelijke aansprakelijkheid

Deze uitspraak van het hof is illustratief voor een zaak waarin het tuchtrecht als 'voorfase' van een civiele procedure op grond van beroepsaansprakelijkheid wordt gebruikt. Het één hoeft echter niet noodzakelijkerwijs tot het ander te leiden. Dit hangt samen met de omstandigheid dat het tuchtrecht aan andere normen toetst dan het civiele recht. Ook gaat de bewijsvoering niet gelijk op.