Geen strafvervolging door reeds opgelegde verzuimboeten

Geen strafvervolging door reeds opgelegde verzuimboeten

Ten behoeve van de rechtszekerheid kan een strafrechtelijke vervolging niet samen gaan met een bestuurlijke beboeting voor hetzelfde fiscale delict. Het una via-beginsel dwarsboomt de bestuurlijke beboeting als de strafrechtelijke vervolging is aangevangen en vice versa. Helaas blijkt dit beginsel in de praktijk aan betekenis te verliezen. Toch gloort er dankzij Gerechtshof Den Bosch hoop aan de horizon.