Door flexibele houding opdrachtgever vervalt beroep op 'harde' opleverdatum

Door flexibele houding opdrachtgever vervalt beroep op 'harde' opleverdatum

Deze uitspraak van de Raad van Arbitrage maakt weer eens duidelijk dat de bepalingen in een contract en de toepasselijke UAV niet allesbepalend zijn. Het gaat erom wat partijen hebben bedoeld—en hoe zij feitelijk uitvoering aan het contract hebben gegeven. Opdrachtgevers moeten zich ervan bewust zijn dat een flexibele houding ten aanzien van planning en het ongebruikelijk veel in eigen beheer uitvoeren en coördineren tot gevolg kan hebben dat niet langer (conform UAV) een beroep kan worden gedaan op een harde opleverdatum.