Publicatie van programmagegevens omroepen niet beperkt door auteursrecht

Publicatie van programmagegevens omroepen niet beperkt door auteursrecht

NPO en de commerciële omroepen mogen De Telegraaf niet op grond van de Auteurswet verbieden hun programmagegevens te publiceren. Een programmaoverzicht geeft alleen de feitelijke gegevens van de programmering weer en is geen creatief werk. Daarnaast is een programmaoverzicht niet als 'ander geschrift' is aan te merken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 onder 1° Auteurswet.