Zonneparken zijn niet mer-beoordelingsplichtig

Zonneparken zijn niet mer-beoordelingsplichtig

Het was tot op heden niet duidelijk of zonneparken onder de activiteiten van het Besluit milieueffectrapportage vielen. Het onderhavige oordeel van de Afdeling biedt (eindelijk) niet alleen—in grote mate—duidelijkheid, maar ook een verlichting voor procedures rond zonneparken. Mocht er überhaupt nog behoefte bestaan om een zonnepark met een kruimelgeval c.q. tijdelijke omgevingsvergunning te regelen, dan kan dat. Overigens krijg je dan geen SDE+subsidie meer.