Commercieel belang kan weldegelijk gerechtvaardigde reden zijn voor verwerking persoonsgegevens

Commercieel belang kan weldegelijk gerechtvaardigde reden zijn voor verwerking persoonsgegevens

De Europese Commissie vindt dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de AVG te streng interpreteert. Het gaat daarbij om de opvatting van de AP dat een 'commercieel belang' bij de verwerking van persoonsgegevens geen ‘gerechtvaardigd belang’ kan zijn.