Gemeente mocht juriste toegang tot gemeentehuis niet weigeren

Gemeente mocht juriste toegang tot gemeentehuis niet weigeren

Een gemeente mag een juriste de toegang tot het gemeentehuis niet langer weigeren. Bovendien moet de vrouw de door haar geleden schade vergoed krijgen. De juriste stond al enige jaren een cliënt bij die regelmatig contact had met de gemeente. Tijdens een ambtelijke hoorzitting ontstond een discussie waarin zij een ambtenaar 'pias' noemde. Dit kan volgens de rechtbank inderdaad worden aangemerkt als normoverschrijdend gedrag. Echter, er is door de gemeente vervolgens niet conform het eigen agressieprotocol gehandeld.