Wet terugvordering staatssteun in werking

Wet terugvordering staatssteun in werking

De Wet terugvordering staatssteun is bedrieglijk simpel. Het uitgangspunt is dat Staatssteun wordt teruggevorderd op basis van een zelfstandige grondslag neergelegd in een aparte wettelijke regeling. Die geldt voor zowel de privaatrechtelijke weg (wanneer de overheid als gewone marktpartij deelneemt aan het economisch verkeer), als voor de bestuursrechtelijke weg (wanneer de overheid handelt op basis van publiekrechtelijke taken en bevoegdheden).