Détournement de pouvoir: OM niet-ontvankelijk

Détournement de pouvoir: OM niet-ontvankelijk

Het hof is van oordeel dat het OM een aan hem toekomende strafrechtelijke bevoegdheid heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze is gegeven. In dit geval is sprake van een uitzonderlijke situatie waarin het instellen van strafvervolging onverenigbaar is met de beginselen van een goede procesorde, nu het OM het beginsel van zuiverheid van oogmerk (détournement de pouvoir) heeft overtreden.