Kinderalimentatie en het niet-wijzigingsbeding: een verboden combinatie?

Kinderalimentatie en het niet-wijzigingsbeding: een verboden combinatie?

Na vijf jaar wenste de vrouw in de onderhavige casus de overeengekomen alimentatie te verhogen, in weerwil van een niet-wijzigingsbeding. Om duidelijkheid te krijgen over de geldigheid van het beding stelde de rechtbank vragen aan de Hoge Raad. Een niet-wijzigingsbeding is slechts nietig als een hogere draagkracht of behoefte niet tot een hogere bijdrage kan leiden.