PAS-uitspraken Raad van State: impact op vastgoed, infra en landbouw

PAS-uitspraken Raad van State: impact op vastgoed, infra en landbouw

De Raad van State heeft einduitspraken gedaan in een aantal zaken rond de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), een samenwerkingsverband tussen Rijk en provincies. De gevolgen zijn verstrekkend. Omdat op basis van de PAS al 6.400 vergunningen zijn verleend voor veehouderijen, zijn de uitspraken relevant voor de agrarische sector. De uitspraken zijn echter ook van belang voor andere activiteiten waarbij sprake is van stikstofuitstoot: denk aan woningbouw en de bouw van kantoren.
In de Europese Unie geldt als regel: wie in de buurt van beschermde natuur een activiteit wil ondernemen waarbij stikstof vrijkomt, moet ervoor waken dat de natuur eronder lijdt. Nederland bedacht daarvoor in 2015 de PAS. Boeren plaatsen bijvoorbeeld ‘luchtwassers’ op hun stallen en in de natuur wordt actief stikstof verwijderd door te maaien en te plaggen. Het effect van deze maatregelen is echter niet bewezen, terwijl de Europese wet dat wél vereist.