Privacy leerlingen belangrijker dan aan kaak stellen pestprobleem in TV-programma

Privacy leerlingen belangrijker dan aan kaak stellen pestprobleem in TV-programma

RTL mag beelden die met een verborgen camera gemaakt werden voor een aflevering van het programma Project P niet uitzenden. De rechter oordeelde dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de leerlingen in deze zaak zwaarder weegt dan het recht op van vrijheid van meningsuiting van RTL. De rechter liet hierbij met name meewegen dat een school een niet-openbare ruimte is.