Bestuursorgaan betaalt de rekening bij fouten van de rechtbank

Bestuursorgaan betaalt de rekening bij fouten van de rechtbank

Komt in een procedure bij de Raad van State vast te staan dat een besluit van een bestuursorgaan onrechtmatig is, dan zal dat bestuursorgaan in de regel veroordeeld worden in de proceskosten. Dit was althans de heersende lijn in de rechtspraak. Met de onderstaande uitspraak wordt een nieuwe weg ingeslagen en wordt aangesloten bij jurisprudentie van de andere hoogste bestuursrechters.
Niet langer de rechtmatigheid van het besluit is bepalend voor de vraag wie er in de proceskosten wordt veroordeeld, maar het slagen van het rechtsmiddel. Wie succesvol (hoger) beroep instelt tegen een besluit, ook al is dat besluit rechtmatig, heeft vanaf nu toch recht op een proceskostenvergoeding.