Het nieuwe stappenplan toegepast: slaagt het beroep op het vertrouwensbeginsel?