Corona en bestuursrechtelijke besluitvorming

Corona en bestuursrechtelijke besluitvorming

Door corona kunnen gemeenten in een situatie van overmacht komen. Met opschorten hebben gemeenten meer 'rek'. Het is dan wel noodzakelijk dat gemeenten voor het verstrijken van beslistermijnen aan belanghebbenden laten weten binnen welke termijn de beschikking wél wordt afgegeven. De feiten op een rij over het besluitvormingsproces in gemeenten en provincies.