Wat is een doctorstitel nog waard?

Wat is een doctorstitel nog waard?

De titel doctor wordt beschermd door artikel 7.22 Wet op het hoger onderwijs en door artikel 435 Wetboek van Strafrecht. Wie zonder daartoe gerechtigd te zijn deze titel voert, kan worden veroordeeld tot een geldboete van maximaal 3.700 euro. Een recent arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft deze bepalingen echter vergaand uitgehold.


Gratis verder lezen? Maak 4 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen