Einde aan de slapende dienstverbanden?

Einde aan de slapende dienstverbanden?

In april 2019 zijn aan de Hoge Raad vragen gesteld over de afwikkeling van 'slapende dienstverbanden'. De advocaat-generaal in haar antwoord dat in beginsel op de werkgever de verplichting rust om, op verzoek van de arbeidsongeschikte werknemer, het 'slapende dienstverband' te beëindigen, met betaling van een bedrag ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding. Dit kan anders zijn als de werkgever gerechtvaardigde belangen heeft om de arbeidsongeschikte werknemer toch in dienst te houden.