Casemanager Ziektewet bij Aon te Rotterdam

Aon is de toonaangevende wereldwijde dienstverlener op het gebied van risk, retirement en health. De Ziektewet Casemanager bij Aon is verantwoordelijk voor het vaststellen van recht, hoogte en duur van een Ziektewet-uitkeringsaanvraag. Daarnaast is er een verantwoordelijkheid voor het ondersteunen en adviseren over de schadelastbeheersing op het gebied van arbeidsongeschiktheid (en verzuim) door het voeren van de volledige regie over de voortgang van het re-integratieproces gedurende de poortwachter- Ziektewet- gerechtigde periode na uitdiensttreding.

Senior juridisch adviseur privaatrecht bij Waternet te Amsterdam

Als senior adviseur Juridische Zaken richt jij je voornamelijk op bedrijfsjuridisch werk. Het aanbod van werk is divers. Je adviseert over en begeleidt (privaatrechtelijke) procedures over consumentenzaken, je kunt betrokken worden bij (infrastructurele) projecten en aanbestedingen, en ook bij schadezaken, innovatieve contracten, AVG-gerelateerde overeenkomsten en samenwerkingsverbanden met private partijen en andere overheden. Afhankelijk van je kennis richt je je ook op IT-contracten, IE en btw. Je adviseert zowel aan het management als aan andere collega’s.

Adviseur Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsrecht bij Gasunie te Groningen

Als Adviseur Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsrecht heb je twee belangrijke aandachtsgebieden. Op beide terreinen ben je sparringpartner voor je HR collega’s en adviseur van het MT HR. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies over wet- en regelgeving, onze cao en HR-regelingen. Vanuit je expertrol vertaal je de laatste ontwikkelingen in jouw vakgebied naar nieuw beleid. De implementatie van dit beleid binnen Gasunie wordt door jou geregisseerd, gecommuniceerd en vertaald naar regelingen en procedures.

Contractmanager OG bij Flux Partners te Amsterdam

Als contractmanager OG binnen Flux Partners maak je onderdeel uit van de dienst Inkoop + Projectmanagement OG. Deze dienst koopt marktexpertise in voor (overheid)organisaties ten behoeve van het initiëren en realiseren van projecten in de sectoren Grond-, Weg- en Waterbouwprojecten (GWW), Railinfrastructuur, Vastgoed, Ruimtelijke ontwikkeling en Energie. Vanuit de rol van contractmanager ben jij (mede) verantwoordelijk voor alle contractuele aspecten rondom projecten bij onze klanten.