Arbeidsjurist bij de Landstede Groep te Zwolle

De onderwijsorganisatie Landstede Groep zoekt een jurist die als taak zal krijgen om te adviseren over uiteenlopende arbeidsrechtelijke vraagstukken. De jurist is vanuit arbeids-juridische optiek betrokken bij organisatieveranderingen en bij het overleg met de medezeggenschap en vakbonden. Tevens adviseert en ondersteunt de jurist leidinggevenden en P&O adviseurs bij wijzigingen van relevante wetgeving, bij van wijzigingen Cao’s en bij andere arbeidsrechtelijke vraagstukken.