Secretaris Examencommissie bij Tilburg University

Als secretaris ben je hét aanspreekpunt van de Examencommissie voor studenten, het College van Beroep voor de Examens, de studentendecanen, onderwijscoördinatoren en andere medewerkers van de faculteit. Je stelt zelfstandig besluiten en verweerschriften in lopende procedures op en levert een bijdrage aan het jaarverslag van de Examencommissie. Je coördineert het jaarlijkse proces rondom de totstandkoming van de nieuwe Onderwijs- en Examenregelingen voor onze opleidingen en je draagt zorg voor het implementeren van nieuw beleid in de Regels en Richtlijnen voor de Examencommissie. Daarnaast adviseer je de commissie en het management team gevraagd en ongevraagd over beleidsmatige en juridische kwesties.

Auteursrechtenexpert bij de Universitaire Bibliotheken Leiden

Het Centre for Digital Scholarship (CDS) zoekt een auteursrechtenexpert die onderzoekers van de Universiteit Leiden ondersteunt bij auteursrechten. Tot de werkzaamheden behoren het bijdragen aan een goede informatievoorziening rondom auteursrechten, het beantwoorden van vragen van individuele onderzoekers, onderzoeksteams en ondersteuners, en het adviseren over auteursrechten.

Onderwijs-/onderzoeksmedewerker Europees Recht bij de Universiteit Leiden

Als onderwijs-/onderzoeksmedewerker bent u betrokken bij de kerntaken van de afdeling Europees recht op het gebied van onderwijs en onderzoek. Het gaat om een brede, uitdagende functie die beginnende juristen een uitstekende mogelijkheid biedt om onder deskundige begeleiding ervaring op te doen met veel aspecten van het Europees recht, in een wetenschappelijk georiënteerde en grotendeels Engelstalige omgeving.