Universitair Docent Ondernemingsrecht bij de Universiteit Leiden

Bij de afdeling Ondernemingsrecht van het instituut Privaatrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is een vacature voor een universitair docent Ondernemingsrecht. Tot de werkzaamheden behoren onder meer het verzorgen van hoor- en werkcolleges in verschillende vakken binnen de diverse onderwijsprogramma’s en postacademisch onderwijs, alsmede het coördineren van onderwijs in de bacheloropleiding en de master Ondernemingsrecht.

Universitair docent Personen- en familierecht bij de Vrije Universiteit Amsterdam

De universitair docent/docent-onderzoeker verzorgt onderwijs in de bachelor- en masteropleidingen Rechtsgeleerdheid op het gebied van het privaatrecht en het familierecht en jeugdrecht. Daarnaast verricht de universitair docent/docent-onderzoeker wetenschappelijk onderzoek binnen het Amsterdamse Center voor Familie & Recht (ACFL).