Docent straf(proces)recht aan de Universiteit Utrecht

Primair draag je bij aan het voorbereiden en verzorgen van onderwijs op het terrein van het straf(proces)recht in de door ons departement aangeboden bacheloropleiding Nederlands Recht. Het betreft in ieder geval het verzorgen van werkgroepen in het vak Inleiding strafrecht en/of het begeleiden van Afstudeerwerken (bachelorscripties). Daarnaast kunnen wij van jou vragen dat je overige onderwijs-gerelateerde taken vervult: zoals bijvoorbeeld het reviseren en aanvullen van onderwijsmateriaal.