Jurist onderwijs- en bestuursrecht bij de Universiteit van Amsterdam

De jurist gaat zich onder meer bezighouden met de behandeling van bezwaar- en beroepschriften van studenten, de ambtelijke ondersteuning van het College van Beroep voor de Examens en, in voorkomende gevallen, van de Geschillenadviescommissie studentenbezwaren van de universiteit. Tevens adviseert de jurist bij het implementeren van relevante wetgeving en jurisprudentie.

Tijdelijk docent Gezondheidsrecht bij de Universiteit van Amsterdam

Als docent Gezondheidsrecht houd je je met name bezig met het verzorgen van Engelstalige werkgroepen voor het mastervak International and European Health Law, inclusief de correctie van werkgroep-opdrachten en tentamens; en het in samenspraak met andere docenten samenstellen en monitoren van het programma van het vak International and European Health Law.

Docent Recht bij Fontys te Eindhoven

Je gaat het docententeam van de opleiding ‘Bedrijfskunde (ca. 25 personen) versterken. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het ontwikkelen/up-to-date houden en uitvoeren van het onderwijs op het gebied van recht in het algemeen en in het bijzonder op het gebied van informatietechnologie, privacywetgeving en /of international law voor de opleiding Bedrijfskunde.

Universitair Docent Strafrecht bij de Universiteit Leiden

De werkzaamheden bestaan onder meet uit het zelfstandig verrichten van onderzoek op het gebied van het straf- en strafprocesrecht en het publiceren van de resultaten binnen het onderzoeksprogramma Criminal Justice en het (bijdragen aan) het verwerven van 2e en 3e geldstroom onderzoek. Tevens verzorgt, ontwikkelt en coördineert de docent onderwijs in zowel de strafrechtelijke bachelorvakken als in de afstudeerrichting Straf- en strafprocesrecht en/of de Engelstalige masteropleiding Comparative Criminal Justice.

Universitair Docent Staats- en Bestuursrecht bij de Universiteit Leiden

Als universitair docent verzorgt u onder meer onderwijs in de grote bachelorvakken in het staats- en bestuursrecht. Daaronder vallen ook coördinatiewerkzaamheden. Ook begeleidt u studenten bij het schrijven van bachelor- en masterscripties. U levert een bijdrage aan onderwijsontwikkeling en onderwijsvernieuwing. Daarnaast verricht u zelfstandig wetenschappelijk onderzoek en participeert u in onderzoeksprogramma’s van de faculteit.