Universitair Docent Privaatrecht bij de Universiteit Utrecht

U wordt ingezet in het onderwijs op de vakterreinen van de afdeling Privaatrecht van het departement Rechtsgeleerdheid. De nadruk ligt daarbij op de vakken op het gebied van Ondernemingsrecht. Daarnaast begeleidt u scripties in de bachelor- en masterfase. Coördinatietaken en tutortaken kunnen ook tot de werkzaamheden behoren. U verricht onderwijs gebonden onderzoek (bij aanvang twintig procent van de werktijd).

Promovendus rechter en massaschade bij de Radboud Universiteit Nijmegen

U verricht promotieonderzoek naar de rol van de rechter in het kader van de afwikkeling van massazaken, in het bijzonder massaschades. Het uitgangspunt vormt de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie. Ter vergelijking en inspiratie zal ook gekeken worden naar de situatie in andere Europese landen en de Verenigde Staten. Een onderzoeksverblijf in het buitenland behoort tot de mogelijkheden.

Assistant professor International Tax Law aan de Universiteit van Amsterdam

Op 2 september 2019 start aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid het collegejaar 2019/2020 van het Advanced Master’s Program in International Tax Law – Principles, policy and practice. Aan deze post-masteropleiding nemen studenten deel uit de gehele wereld. Wij zijn op zoek naar een (bijna) gepromoveerde programmacoördinator die verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud en organisatie van het programma alsmede voor het contact met de studenten. Daarnaast wordt van u verwacht dat u ook zelf onderwijs geeft en onderzoek doet op het terrein van het Internationale en Europese Belastingrecht.

Promovendus afwikkeling massaschade aan de Radboud Universiteit te Nijmegen

U verricht promotieonderzoek naar de rol van de rechter in het kader van de afwikkeling van massazaken, in het bijzonder massaschades. Het uitgangspunt vormt de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie. Ter vergelijking en inspiratie zal ook gekeken worden naar de situatie in andere Europese landen en de Verenigde Staten. Een onderzoeksverblijf in het buitenland behoort tot de mogelijkheden.

Professor in Public Law & Governance of AI at Leiden University

Leiden University has started a new, university wide initiative to enable collaboration on the use of Artificial Intelligence (AI). By building on and expanding the already existing expertise of AI the project intends to advance science and improve the quality of our life. All the disciplines of the University of Leiden are involved: Archeology, Humanities, Social Sciences, Law, Public Administration, Sciences, and also the Leiden University Medical Centre (LUMC), to collaborate and appoint new staff with joint interests. Leiden University has earmarked dedicated funding for the appointment of full professors, assistant professors, a post-doc and support staff to facilitate the expansion of AI related research at all its departments.