Adviseur informatiebeveiliging en privacybeleid bij ZAAM te Amsterdam

Stichting ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs is het bevoegd gezag van 23 scholen in Amsterdam, Zaandam en Monnickendam. De adviseur IBP is bij ZAAM verantwoordelijk voor de uitvoering van het vastgestelde beleid op het terrein van gegevensbescherming en privacy en doet voorstellen aan het College van Bestuur, management en schooldirecties voor mogelijke verbeteringen op dit terrein op overkoepelend niveau én aan de scholen van ZAAM.

Universitair Docent IT-recht bij de Rijksuniversiteit Groningen

De sectie IT-recht van de vakgroep Transboundary Legal Studies verricht onderzoek en verzorgt onderwijs op het gebied van het IT-recht in verschillende bachelor- en masteropleidingen. Tot het takenpakket van de Universitair Docent behoort onder meer het verzorgen van bachelor- en masteronderwijs (mogelijk in het Engels) op het gebied van het IT-recht, het begeleiden van bachelor- en masterscripties en de coördinatie van het onderwijs.