Jurist privaatrecht bij de Gemeente Hoorn

Je bent voor collega’s en bestuurders de juridische expert op het gebied van privaatrecht. Je kunt prima samenwerken maar bent ook in staat om zelfstandig tot een advies of uitwerking te komen. Omdat je je met diverse werkterreinen bezighoudt, komt de afwisseling en uitdaging vanzelf jouw kant op. Je schakelt snel, bent analytisch sterk en werkt zorgvuldig. Je denkt in mogelijkheden, ziet risico’s en komt met passende oplossingen. Juridische vraagstukken weet je om te zetten in begrijpelijke taal.

Senior Medewerker Mededinging bij de Autoriteit Consument & Markt te Den Haag

Als Medewerker Mededinging kom je te werken bij de Directie Mededinging. Je werkt hier mee aan het signaleren, onderzoeken, voorkomen en oplossen van marktproblemen. Hiervoor duik je diep in de wereld van fusies, kartels en machtsposities. Je maakt kennis met de meest uiteenlopende sectoren, markten en producten. Van loterijen tot aan transport en van de bouwsector tot aan supermarkten.

Beleidsmedewerker huurbeleid bij het ministerie van BZK

Binnen de afdeling Huur en Aandachtsgroepen focus jij op het moderniseren van het huurbeleid. Jij zorgt dat dit beleid beter aansluit bij woonbehoeftes van huurders en bij de regionale verschillen daarin. Ook ontwikkel je beleid om excessen op de woningmarkt – zoals malafide verhuurders en discriminatie – tegen te gaan. Door instrumenten als woonruimteverdeling, woningtoewijzingsregels, huurprijsregulering en huurcontractvormen beter op elkaar af te stemmen, verhoog je de slagingskansen in de huurmarkt en draag je eraan bij dat huurders prettig kunnen wonen, ondanks de spanning op de woningmarkt.

Juridisch adviseur Handhaving Wabo bij Omgevingsdienst De Vallei te Barneveld

Omgevingsdienst De Vallei is een samenwerkingsverband van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen en de provincie Gelderland. We werken nauw samen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Met 140 medewerkers zorgen we voor een betere dienstverlening aan bedrijven en inwoners, minder administratieve lasten en kortere procedures. Voor het team Juridisch Advies zoeken wij een Juridisch adviseur Handhaving Wabo.

Senior jurist privaatrecht bij de Gemeente Amsterdam

Wij zijn voor het team Juridische Zaken op zoek naar een senior jurist privaatrecht. Grond en Ontwikkeling vervult een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de stad. We geven grond uit in erfpacht, zijn betrokken bij erfpachtherzieningen en transformaties, maken beleidskaders en ontwikkelen projecten in de gebiedsontwikkeling. Het team Juridische Zaken bij Grond en Ontwikkeling is bij al deze activiteiten betrokken en speelt een belangrijke rol in de juridische advisering. Bij vrijwel ieder ontwikkelingsproject zijn de juristen betrokken, of het nu gaat over nieuwe uitgiftes, selectieprocessen of transformatieopgaven. Daarnaast adviseert Juridische Zaken over juridische aspecten van nieuw beleid, over erfpachtbeleid en over erfpachtdossiers.

Senior Jurist bij de Gemeente Zoetermeer

Primair ben je de behandelaar van zeer complexe Wabo-vraagstukken rondom vergunningen. Daarnaast ben je goed in staat in voorkomende gevallen ook juridisch te adviseren over handhavingsvraagstukken op het gebied van de APV en bijzondere wetten (o.a. DHW en Opiumwet). Bij ingewikkelde, vaak bestuurlijk gevoelige materie zorg jij binnen de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) voor de feilloze juridische uitvoering, ondersteuning en advisering.

Casemanager Wabo bij de Gemeente Halderberge te Oudenbosch

Jij gaat aan de slag in het team Klantzaken, dat zich richt op onderdelen als vergunningsverlening, toezicht, handhaving en burgerzaken. Binnen het team is de sfeer informeel; er zijn korte lijnen, we lopen regelmatig bij elkaar binnen voor overleg en eigen inbreng wordt zeer op prijs gesteld. We denken niet in problemen, maar in oplossingen. Ook krijgt iedereen de ruimte om de werkzaamheden uit te voeren op de manier die het beste bij ons past. Daarmee halen wij het beste in onszelf naar boven. Onze uitgangspunten? Klantgerichtheid, flexibel en leren.

Jurist Vergunningen, Toezicht en Handhaving bij de Gemeente Deurne

Als team Vergunningen, Toezicht en Handhaving behandelen we handhavingszaken op diverse beleidsterreinen met uitzondering van milieuzaken. Je bent verantwoordelijk voor alle voorkomende juridische werkzaamheden zoals het opstellen van vooraankondigingen, behandelen van zienswijzen, opstellen lasten onder dwangsom en bestuursdwang. Je hebt veel contact met belanghebbenden en de toezichthouders.

Juridisch adviseur vastgoed & grondzaken bij de Gemeente Harderwijk

Jij richt je in deze afwisselende functie met name op de ruimtelijke initiatieven en projecten van derden. Je verzorgt daarbij de juridische ondersteuning. Jij adviseert over het onderhandelingstraject en stelt de overeenkomsten op met deze partijen. Bij eventuele geschillen geef je advies en treed je zo mogelijk op als vertegenwoordiger van de gemeente. Ook kan advies van je worden gevraagd bij complexe gebiedsontwikkelingsvraagstukken.

Grondzakenjurist - Strategisch Adviseur Grondzaken bij de Gemeente Dordrecht

Je adviseert, vanuit juridische invalshoek, over en neemt initiatieven met betrekking tot het (grond)beleid en strategische en complexe (gebieds-)ontwikkelingen en projecten. Jij kijkt hier naar vanuit zowel publiek- als privaatrechtelijk oogpunt. Het resultaat is richtinggevend, jouw advies vormt de basis voor de op te stellen overeenkomst(en) voor de realisatie van ruimtelijke, financieel complexe ontwikkelingen.

Advocaat Bouw- en aanbestedingsrecht bij de Provincie Noord-Holland

Als advocaat ben jij vooral actief op civielrechtelijk terrein, specifiek bouw- en aanbestedingsrecht. Dit betekent advisering van het bestuur, directie en management en vertegenwoordiging van de provincie in juridische procedures. Je onderhoudt tevens contacten met de externe huisadvocaat. Je bent gericht op het onderhouden van een goede relatie met de interne klant. Je draagt bij aan effectieve samenwerking en bevordert de uitwisseling van kennis.

Advocaat in dienstbetrekking bij de Gemeente Rotterdam

Als advocaat in dienstbetrekking maak je deel uit van een team van 12 advocaten. Het team adviseert en procedeert over verschillende civielrechtelijke onderwerpen. De advocaten hebben ieder een eigen specialisme en voeren een eigen praktijk, maar werken ook regelmatig samen. Dat gaat in een plezierige Rotterdamse sfeer. De advocaten worden aangemoedigd om voortdurend het beste uit zichzelf te halen.

Juridisch adviseur Wabo bij de Gemeente Hilversum

Als juridisch adviseur fungeer je als interne vraagbaak met betrekking tot alle aspecten van de Wabo. Je bent lid van een PUZA-wijkteam en brengt juridisch advies in. Daarnaast treedt je – daar waar nodig- op als plaatsvervanger, bv secretaris Commissie voor welstand en monumenten en voorzitter van het Omgevingsteam. Je voert (zienswijze)gesprekken met de interne en externe partijen en belanghebbenden en je stemt af met collega’s en bestuur.