Jurist Wet openbaarheid van bestuur bij het Ministerie van Financiën

Via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kan eenieder een verzoek doen om overheidsinformatie. Dankzij jouw specifieke kennis en ervaring als bestuursrechtjurist, is de afhandeling van verzoeken op het gebied van de Wob in goede handen. Jij behandelt verzoeken in het kader van de Wob, evenals bezwaar, beroep en hoger beroep op het vlak van deze wet. Daarnaast draag je bij aan uniformering in de afhandeling van de Wob-verzoeken.

Juristen bij het Openbaar Ministerie te Groningen

Als jurist ondersteun je de officier van justitie en ben je verantwoordelijk voor de beoordeling en verwerking van strafzaken. Je velt zelfstandig een oordeel en denkt mee over de meest passende strategie en interventie. Het parket Noord-Nederland heeft drie vacatures in respectievelijk het team Onderzoeken, Ondermijning en Interventies. Elk team heeft door zijn specifieke werkomgeving zijn eigen kenmerken en vereisten.

Senior jurist Kiesraad bij het Ministerie van BZK

De Kiesraad is het centraal stembureau voor landelijke en Europese verkiezingen en raadgevende referenda. Naast het vaststellen en bekendmaken van de officiële uitslagen en het registreren van politieke partijen die deel willen nemen aan de verkiezingen, adviseren we én zijn we vraagbaak. Als senior jurist leid jij dit op juridisch gebied in goede banen. Zo werk jij mee aan de toekomst van ons verkiezingsproces. Jij levert een belangrijke bijdrage aan de adviezen van de Kiesraad over kiesrecht en verkiezingen. Daarnaast stel je vakinhoudelijke notities op.

Civiel-juridisch adviseur bij het Functioneel Parket te Zwolle

Het Functioneel Parket in Zwolle is het landelijk onderdeel van het Openbaar Ministerie, gespecialiseerd in complexe zaken op het gebied van fraude, milieucriminaliteit en het afpakken van crimineel vermogen. Als civiel-juridisch adviseur breng jij jouw civielrechtelijke kennis in binnen een primair strafrechtelijk georiënteerde omgeving. Jouw kennis wordt in de eerste plaats ingezet in afpakzaken. Daarin spelen regelmatig complexe (internationale) beslagkwesties, ingewikkelde eigendomsverhoudingen en constructies met rechtspersonen die een civielrechtelijke blik vereisen.

Jurist sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid bij het Ministerie van V&J

Als coördinerend jurist werk je veel zelfstandig in een sector waar samenwerking voorop staat. Je hebt een duidelijke eigen rol in de toepassing van het recht in een steeds veranderende maatschappelijke en politieke omgeving, en de daarbij behorende juridische procedures en advisering. Je behartigt gecompliceerde procedures en fungeert als klankbord voor collegaís. Samen met de juridisch adviseur, adviseer je de minister en staatssecretaris in gecompliceerde kwesties. Daarbij werk je samen met organisaties binnen en buiten het departement.

Juridisch adviseur Vergunningen, Toezicht & Handhaving bij De BUCH

De BUCH werkt voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Vier zelfstandige gemeenten, met één gezamenlijke ambtelijke organisatie. Het team Vergunningen, Toezicht & Handhaving vormt samen met de teams Beleid & Vastgoed en Plannen & Projecten het domein Ruimtelijke ontwikkeling. In het team werken ongeveer 53 collegaís. Je voert de regie op alle voorkomende handhavingsdossiers. Je adviseert toezichthouders over vooraankondigingen, je behandelt zelf zienswijzen en stelt dwangsom- en bestuursdwangbeschikkingen op. Ook ben je verantwoordelijk voor het opstellen van bestuurlijke boeten.

Information security officer vreemdelingenketen bij het Ministerie van V&J

Binnen de vreemdelingenketen is de afgelopen jaren een enorme stap gezet in het digitaal werken. En deze ontwikkeling zet door. Als information security en privacy officer ben jij in dit proces verantwoordelijk voor een adequate risicogebaseerde aanpak van de privacy- en informatiebeveiliging voor de centrale ketenvoorzieningen. Jij zorgt voor de coördinatie en afstemming met de privacy officers en chief information security officers van de verschillende ketenpartners. Het is jouw taak om risicoanalyses te initiëren, beveiligingsplannen op te stellen, implementatie door de leveranciers te monitoren en daarover de rapporteren.

Juridisch adviseurs bij het Ministerie van Defensie te Den Haag

Als juridisch adviseur adviseer je niet alleen over regelgeving, beleid en aanbestedingen binnen de sectie Inkoopadvies, maar zorg je er ook voor dat we blijven werken aan nog betere (overheids)inkoop. Je adviseert de directeur, het lijnmanagement en de inkopers binnen Defensie over regelgeving, beleid en concrete aanbestedingen. Op commercieel, juridisch en bedrijfseconomisch gebied beoordeel je dossiers, aanbestedingsstukken en contracten.

Juridisch Adviseur bij de Gemeente Haarlem

Je bent een bekwame jurist die de teams Rechtsbescherming en Advies versterkt. Voor 50% van de tijd behandel je beroepszaken op diverse rechtsgebieden, zoals bijvoorbeeld de WMO, WOB, subsidies, Opiumwet en de BRP. Voor de beroepszaken ben jij de vertegenwoordiger van de gemeente bij de Rechtbank/Raad van State/Centrale Raad van Beroep. Voor de andere 50% doe je breed juridisch advieswerk.

Manager Bestuurs- en Juridische Ondersteuning bij de Gemeente Helmond

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de effectiviteit van de afdeling Bestuurs- en Juridische Ondersteuning (BJO). Dit team bestaat uit 20 medewerkers en ondersteunt het bestuur en de directie in het bereiken van haar bestuurlijke en ambtelijke doelen. Zij heeft een schakelfunctie tussen het bestuur en de organisatie, adviseert de algemeen directeur en de burgemeester bij (politiek) bestuurlijk gevoelige en complexe situaties, is concernbreed juridisch expert en tevens verantwoordelijk voor verzekeringen en representatie.


Gratis verder lezen? Maak 4 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen