Functionaris voor Gegevensbescherming bij OVER-gemeenten te Wormer

Wij zijn OVER-gemeenten, de samengevoegde serviceorganisatie van de gemeenten Oostzaan en Wormerland. Jij bent een pragmatische FG die onze organisaties proactief adviseert en controleert als het gaat om privacy en persoonsgegevensbescherming. Je kan de ‘geest van de wet’ vertalen en denkt in mogelijkheden. Je bent in ieder geval integer, betrouwbaar en onafhankelijk en beschikt over politieke sensitiviteit. Je bent je bewust van de veranderende omgeving, innovatief en bent daarnaast bereid tot permanente scholing.

Senior beleidsmedewerker juridische zaken bij de Gemeente Medemblik

- U adviseert collega’s, management, griffie en bestuur op juridisch gebied,
- U wordt secretaris van de commissie voor de bezwaarschriften,
- U vertegenwoordigt bestuursorganen in rechtszaken,
- U handelt ingebrekestellingen dwangsom niet tijdig beslissen af,
- U behandelt Wob-verzoeken, en
- U verricht diverse werkzaamheden in het kader van de AVG (privacy).

Jurist sociaal domein bij de Gemeente Rijswijk

Voor het team Juridische Zaken zoeken we een jurist sociaal domein. Jouw werkzaamheden bestaan uit onder meer uit het zelfstandig behandelen van bezwaarschriften op gebied van het sociaal domein (o.a. Participatiewet, Wmo, Jeugdwet en Huisvestingsverordening). Daarnaast behandel je (hoger) beroepszaken en verzoeken om een voorlopige voorziening.

Jurist fysieke leefomgeving bij de Gemeente Rijswijk

Voor het team Juridische Zaken zoeken we een jurist fysieke leefomgeving. Jouw werkzaamheden bestaan onder meer uit het zelfstandig behandelen van bezwaarschriften, met name op gebied van het omgevingsrecht, openbare orde en veiligheid en bijzondere wetten. Bezwaarschriften worden op ambtelijk niveau afgehandeld; het behandelen van (hoger) beroepszaken en verzoeken om een voorlopige voorziening;

Privacy jurist bij de Gemeente Rijswijk

Als privacy jurist werk je nauw samen met het team Privacy. Dit team bestaat uit de Functionaris Gegevensbescherming en de adviseurs Informatieveiligheid en Privacy. Het team is verantwoordelijk voor een brede implementatie van het privacy- en informatiebeveiligingsbeleid en voor het hele spectrum van procedurele, technische en organisatorische maatregelen om te voldoen aan de nieuwe privacywetgeving.

Jurist bij de Gemeente Midden-Delfland te Schipluiden

Voor de afdeling Bestuur en Management Ondersteuning van onze gemeente zijn wij op zoek naar een ervaren jurist. Je werkt direct onder de verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris en onder aansturing van een coördinator. Jij maakt deel uit van het team juridische zaken; een team van 5 jonge betrokken juristen die het managementteam, de bestuurders en de medewerkers op alle onderwerpen juridisch ondersteunt en adviseert.

Adviseur Bestuurlijk Juridische Zaken bij de Gemeente Krimpenerwaard te Schoonhoven

De gemeente Krimpenerwaard is een gemeente met meer dan 55.000 inwoners, bestaande uit elf kernen. De afdeling Bestuur- en managementondersteuning is als ondersteunende afdeling dienstverlenend aan alle organisatieonderdelen. Ben jij een ervaren juridisch adviseur die het een uitdaging vindt om zich met bezwaarschriften en kwaliteitszorg van de organisatie bezig te houden? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Juridisch adviseur bij de Gemeente Gorinchem

Wij zoeken een juridisch adviseur die denkt in mogelijkheden en die snel kan schakelen dus als jij je hierin herkent en zin hebt om je in te zetten voor het publieke belang dan zijn wij op zoek naar jou! Je gaat je onder meer bezig houden met advisering bij vraagstukken op bestuursrechtelijk vlak en het aanbestedingsrecht, maar met het Europees recht en met de Wet markt en overheid.

Beleidsadviseur juridische zaken bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden te Houten

Als jurist werk je binnen het team Juridische Zaken van de afdeling Bestuursondersteuning. In deze afdeling is, naast de juridische aangelegenheden, ook de ondersteuning t.b.v. de bestuurlijke besluitvorming ondergebracht (team Bestuurszaken). Je bent verantwoordelijk voor uiteenlopende zaken op het gebied van waterschaps-, bestuurs- en privaatrecht. Hierin voel jij je als een vis in het water. Indien nodig behandel je ook juridische zaken met betrekking tot de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Teammanager Juridische Zaken bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland te Groningen

Je geeft leiding aan het team Juridische Zaken van de afdeling Juridische Zaken, Advies en Ontwikkeling, onderdeel van de projectdirectie Groningen. Jouw team bestaat uit zo’n 25 medewerkers. De projectdirectie Groningen geeft ambtelijke ondersteuning bij de uitvoering van het Besluit mijnbouwschade Groningen. Op grond van dit besluit beoordelen wij vele duizenden verzoeken om aardbevingsschadevergoeding. Deze kan worden toegekend in geld, maar ook in de vorm van een betaling van facturen van een aannemer. Ook sommige bijkomende kosten worden vergoed. Inspectie en beoordeling van schades gebeurt op betrouwbare, duidelijke en zo eenvoudig mogelijke wijze.

Jurist bezwaar en beroep bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit te Utrecht

Je maakt deel uit van het team Bezwaar en Beroep van de divisie Juridische Zaken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het is jouw taak de NVWA en de minister te vertegenwoordigen bij procedures in bezwaar en in (hoger) beroep. Het gaat dan om procedures op het beleidsterrein van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Senior planeconoom/adviseur grond- en vastgoedzaken bij de Gemeente Harderwijk

Jij bent de spil in het grond- en vastgoeddeel van het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken. Met jouw kennis en ervaring ben jij dé sparringpartner voor je collega’s. Je adviseert rechtstreeks aan het bestuur op het gebied van business cases van gemeentelijke accommodaties, zoals bijvoorbeeld de nieuwbouw van het zwembad of de renovatie van een wijkcentrum.

Senior Jurist Wet natuurbescherming bij de Omgevingsdienst Haaglanden te Den Haag

Op de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu zijn wij op zoek naar een Senior Jurist Wet natuurbescherming. Je hebt hart voor de natuur en een scherp oog voor juridische mogelijkheden. Je bent bekend met de complexiteit van industriële en infrastructurele vraagstukken en zorgt voor vlotte en overtuigende oplossingen. Bescherm jij samen met vakkundige collega’s onze Natura-2000 gebieden?

Bestuurlijk Juridisch Adviseurs bij het openbaar lichaam Bonaire

De afdeling Juridische en Algemene Zaken van het openbaar lichaam Bonaire is belast met de ondersteuning van de Eilandsraad, het bestuurscollege en het ambtelijk apparaat voor wat betreft alle juridische en bestuurlijke vraagstukken. Binnen deze setting ben je als adviseur onder meer verantwoordelijk voor het juridisch ondersteunen en adviseren van het bestuur en de ambtelijke organisatie.

Juridisch Adviseur bij de Gemeente Zwijndrecht

De nadruk in jouw functie ligt op het privacy domein. Als privacy coördinator ben jij verantwoordelijk voor het implementeren en borgen van de algemene verordening gegevensbescherming binnen de gemeente. Binnen onze organisatie ben jij het aanspreekpunt voor vragen op het gebied van privacy en zorg je voor bewustwording op dit gebied. Dat doe je bijvoorbeeld door advies en uitleg te geven over de AVG en aanverwante wet- en regelgeving.