Jurist Arbeidsrecht bij de Provincie Noord-Brabant te Den Bosch

Wij zoeken een nieuwe collega die een kwalitatieve bijdrage levert aan de arbeidsrechtelijke en rechtspositionele werkzaamheden en op meerdere taken inzetbaar is. Jij adviseert managers, P&O-adviseurs en bestuurders. In je takenpakket vallen ook beleidsmatige werkzaamheden - denk hierbij aan het opstellen van personele regelingen, besluitvormingsdossiers en het geven van juridisch advies. Daarnaast ook werkzaamheden met het accent op de uitvoering, zoals toetsen van regelingen, beleid en cao implementeren en informatie verstrekken over wijzigingen in de cao en in wet- en regelgeving.

Secretaris Commissie Bezwaarschriften bij de Gemeente De Bilt

De Bilt heeft ruim 43.000 inwoners en bestaat uit zes kernen: Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Wij zoeken een proactieve secretaris voor de (externe) adviescommissie bezwaarschriften. Jij bereid de zittingen voor, ondersteunt de commissie tijdens deze zittingen en je schrijft hiervoor conceptadviezen. Daarnaast ben je als secretaris een juridische vraagbaak en sparringpartner voor de collega’s van andere vakteams, het management team en het college van b&w.

Juridisch Medewerker bij de Gemeente Beuningen

De gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen werken samen op het terrein van belastingen/WOZ. Jij wordt verantwoordelijk voor het behandelen van bezwaar-, beroeps- en verzoekschriften op het gebied van WOZ-taxaties en gemeentebelastingen. Je vertegenwoordigt waar nodig de gemeente bij de rechtbank of het gerechtshof. Verder draag je zorg voor de uitvoering van het beleid, inclusief advisering over verordeningen op genoemde terreinen.

Jurist Waterkwaliteit bij Waterschap De Dommel te Boxtel

Als jurist waterkwaliteit ga jij aan de slag binnen een ervaren team van 12 juristen. Je adviseert voornamelijk over onderwerpen die op het snijvlak liggen van bestuursrecht en waterregelgeving. Daarbij richt je je specifiek op de werkzaamheden die voortvloeien uit het project Actualisatie directe lozingen - naast de realisatie van onze algemene waterdoelen. Ook werk je nauw samen met de projectgroep en het proces vergunningverlening en zorg je voor de vertaling van (landelijk) beleid naar de vergunningenpraktijk.

Jurist Grondzaken bij de Gemeente Zoetermeer

Zoetermeer, een stad met grote bouwambities - en schaarse ruimte. Vanuit Team Grondzaken leveren we juridisch maatwerk bij deze complexe opgave. Als Jurist ben je verantwoordelijk voor alle privaatrechtelijke werkzaamheden binnen ruimtelijke programma’s en projecten. Dit omvat onder meer het opstellen en beoordelen van overeenkomsten bij gebiedsontwikkelingen, koop/verkoop, erfpacht, huur, kostenverhaal. Je adviseert over complexe juridische vraagstukken en conflicten en draagt bij aan contractonderhandelingen. Indien nodig stuur je externe advocaten aan.

Juridisch Adviseur bij het Hoogheemraadschap van Delfland te Delft

Ben jij benieuwd naar het reilen en zeilen binnen een waterschap? Zoek je afwisseling in juridische vraagstukken en ben je in staat om bij uiteenlopende belangen tot een gezamenlijke oplossing te komen? De werkzaamheden in deze functie zijn breed en je krijgt met alle aspecten van waterstaatswetgeving te maken. Ook privaatrechtelijke vraagstukken behoren tot onze dagelijkse praktijk, waaronder het opstellen van overeenkomsten met andere overheden en aansprakelijkheidskwesties. Afhankelijk van jouw kennis en ervaring kijken we welke vraagstukken het beste bij jou passen.

Juridisch Adviseur Omgevingsrecht bij het Hoogheemraadschap van Delfland te Delft

Ben jij thuis in het omgevingsrecht, de ruimtelijke ordening en het bestuursrecht? Je gaat je bezighouden met de Waterschapsverordening en je schrijft mee aan beleidsregels en relevante regelgeving. Iedere werkdag is anders. Zo adviseer je vandaag over vergunnings- en handhavingsvraagstukken en ben je morgen verwerend jurist in een bezwaar- of beroepsprocedure. De werkzaamheden zijn breed, dus je kunt in deze functie met alle aspecten van waterstaatswetgeving te maken krijgen.

Adviseur Arbeidsvoorwaarden en Rechtspositie bij de Gemeente Oss

Goed om te weten: Oss is drie keer uitgeroepen tot meest inspirerende Global Goals-gemeente van Nederland. Samen met onze inwoners maken we van de wereld een betere plek aan de hand van duurzame ontwikkelingsdoelen. In deze functie ga jij aan de slag met het ontwikkelen van (nieuw) arbeidsvoorwaardelijk beleid. Daarbij adviseer en begeleid je de organisatie, van directie of management teams tot P&O adviseurs bij complexe arbeidsrechtelijke (beleids)vraagstukken.