Senior beleidsmedewerker gegevensuitwisseling bij het Ministerie van SZW

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan een sociaal en economisch krachtig Nederland. Een goed functionerend en een eerlijk en sociaal zekerheidsstelsel is hiervoor van essentieel belang. Als senior beleidsmedewerker draag je daaraan bij door met slimme gegevensuitwisseling de verstrekking van uitkeringen en het bestrijden van fraude mogelijk te maken.

Jurist Vastgoed bij de Gemeente Leiden

Wij zoeken een jurist vastgoed die zich onder meer gaat bezig houden met het opstellen van verschillende typen contracten die nodig zijn om te komen tot gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld PPS-contracten, anterieure en posterieure overeenkomsten, maar ook contracten voor de meer gecompliceerde vastgoedtransacties zowel op het vlak van verwerving als uitgifte.

Senior jurist bestemmingsplan bij de Gemeente Westland

Als Senior Jurist Bestemmingsplan draag je bij aan de 'Sterke economie'. Binnen dit veld wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een gezond investeringsklimaat, door o.a. te werken aan energietransitie en de herstructurering van glastuinbouw, infrastructuur, verkeer en vervoer. Je draagt nieuwe oplossingen aan en gaat de diepte in, vanuit juridische, planologische en projectmatige achtergrond.

Senior wetgevingsjurist bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Als wetgevingsjurist ben je belast met het opstellen van de wetgeving op een van de terreinen van het kiesrecht, in het bijzonder de uitwerking van voorstellen in het regeerakkoord. Tevens houd je je bezig met de gemeentewet, provinciewet en de interbestuurlijke verhoudingen, en dan vooral de grensoverschrijdende samenwerking en gemeenschappelijke regelingen op het vlak van digitale overheid, met bijzondere aandacht voor internationale regelgevende kaders en de waarborgen van rechtsbescherming.