Directeur Juridische Zaken bij de Gemeente Amsterdam

De directeur Juridische Zaken (JZ) is verantwoordelijk voor het resultaat en de aansturing van de directie. Op strategisch niveau is de directeur het aanspreekpunt voor het gemeentebestuur (in het bijzonder de portefeuillehouder JZ) en het Gemeentelijk Management Team (GMT). Daarnaast is de directeur de juridisch concerncontroller. De directeur JZ werkt binnen de juridische kolom nauw samen met de directeur JB onder de algemeen directeur/gemeentesecretaris.

Junior juridisch beleidsadviseur Veiligheid bij de Gemeente Dordrecht

Je biedt juridische ondersteuning aan je collega-beleidsadviseurs op de diverse dossiers die binnen het Team Veiligheid in behandeling zijn. Dit kan zowel betrekking hebben op beleidsontwikkeling als op casuïstiek. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de ontwikkeling van coffeeshopbeleid, het opleggen van gebiedsverboden, het aanwijzen van veiligheidsrisicogebieden en het voeren van verweer in bezwaarschriftenprocedures.

Jurist arbeidsvoorwaarden en rechtspositie bij het Ministerie van BZK

P-Direkt is onderdeel van het directoraat-generaal Bedrijfsvoering en Vastgoed Rijk. Het team Wet- & Regelgeving van P-Direkt is op zoek naar een jurist. Je signaleert relevante (voorgenomen) wijzigingen in wet- en regelgeving met het oog op een tijdige aanpassing van de dienstverlening van P-Direkt, en analyseert sectorale regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en rechtspositie die gelden bij de opdrachtgevers van P-Direkt.

Jurist Wet openbaarheid van bestuur bij Rijkswaterstaat te Arnhem

Het werk van een jurist WOB is veelzijdig en verantwoordelijk. Je belangrijkste taak is het zelfstandig afhandelen van verzoeken om informatie op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Daarnaast ben je in staat om andere taken op te pakken zoals het toetsen en adviseren op het gebied van vergunningverlening en handhaving en het afhandelen van bezwaarschriften. Ook kun je een bijdrage leveren aan de implementatie van de Omgevingswet binnen de dienst Oost-Nederland.

Bestuurlijk juridisch adviseur bij de Gemeente Bloemendaal

Ben jij een ervaren jurist en heb je gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen? Wil jij aan de slag in een uitdagende functie? Als Bestuurlijk juridisch adviseur bij de gemeente Bloemendaal werk je in het team Juridische Ondersteuning van de afdeling Beleid. In dat team beantwoord je vragen en inlichtingenverzoeken van raadsleden. Tevens behandel je verzoeken in het kader van de Wet Openbaarheid van bestuur.

Secretaris commissie bezwaarschriften bij de Gemeente Stichtse Vecht te Maarssen

Je voert, samen met jouw directe collega’s, de inhoudelijke ondersteuning van de commissie uit. Je zult in eerste instantie voornamelijk adviseren en ondersteunen op het terrein van het sociaal domein. Het is de bedoeling dat je ook ingezet zal worden op zaken binnen het omgevingsrecht, zodat jij je kan ontwikkelen naar een echte allrounder. Je bereidt de hoorzittingen voor, stelt het advies namens de commissie op en brengt dit uit aan de vakteams.