Ervaren medewerker APV / bijzondere wetten bij de Gemeente Roosendaal

Je maakt onderdeel uit van het team Vergunningen. De medewerkers van dit team behandelen Wabo-aanvragen, verstrekken vergunningen en ontheffingen in het kader van de APV en bijzondere wetten en beoordelen onder andere sloop- en milieumeldingen. Het team neemt binnen de organisatie deel aan een pilot autonomer werken. De medewerkers zijn met elkaar verantwoordelijk voor het goed functioneren van het team als geheel. Als ervaren medewerker APV en bijzondere wetten beoordeel je complexe en politiek gevoelige aanvragen op het gebied van de drank- en horecawet.

Contractmanager bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta te Zwolle

Als contractmanager ben je verantwoordelijk voor het proces. Dat start met het vaststellen van de inkoopbehoefte tot de uiteindelijke contractbeheersing. Dit alles binnen de randvoorwaarden tijd, geld, kwaliteit en risico’s. Hierbij behoort ook het contractafwegingsproces, het opstellen van het contract- en inkoopplan en de contractdocumenten, de contractvoorbereiding, de begeleiding van de tender, de selectie van de contractpartner en het managen van het contract met de contractpartner.

Senior inspecteur bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag

Als senior inspecteur houd je toezicht op de naleving van de privacywetgeving binnen de private sector, met als specifiek aandachtgebied dienstverleners die in de financiële sector werken. Je volgt de ontwikkelingen binnen deze sector en signaleert mogelijke risico’s bij de verwerking van persoonsgegevens. Op basis van deze kennis doe je onder meer voorstellen tot onderzoek en lever je input voor de jaarlijkse toezichtsagenda en denk je mee over de eventuele bijstelling van het toezichtsbeleid binnen het cluster. Daarnaast adviseer je over concept regelgeving die betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens.

Senior jurist Mededinging bij de Autoriteit Consument en Markt te Den Haag

Je nieuwe functie valt binnen de directie Juridische Zaken (JZ). Deze directie heeft vier teams en is binnen de Autoriteit Consument en Markt (ACM) verantwoordelijk voor het voorbereiden van besluiten waarbij aan ondernemingen een boete of een andere maatregel kan worden opgelegd op grond van een van de wetten waarop de ACM toezicht houdt. Ook behandelen medewerkers van JZ bezwaarschriften en treden zij op als gemachtigden in beroepsprocedures.