Juridisch Adviseur Bezwaar & Beroep bij de Gemeente Westland te Naaldwijk

Als juridisch adviseur vergunningverlening geef je samen met collega’s juridisch advies aan het management, het bestuur en betrokken afdelingen. In de behandeling van zaakdossiers wordt integraal samengewerkt met collega´s van andere teams binnen het cluster en andere clusters. Je bent verantwoordelijk voor het afhandelen van beroepsprocedures en je draagt bij aan de afhandeling van bezwaarprocedures. Je toetst de producten op juridische haalbaarheid en draagt proactief bij aan het op peil houden van de kwaliteit van deze producten.

Consulent arbeidsvoorwaarden & rechtspositie bij de Gemeente Medemblik

Als consulent signaleer je wijzigingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en rechtspositie en de noodzaak tot aanpassing van beleid en je werkt voorstellen uit. Je hebt oog voor de landelijke ontwikkelingen en je geeft de gevolgen daarvan aan voor de gemeente Medemblik. Tevens vertaal je de laatste ontwikkelingen op je vakgebied naar nieuwe regelingen en je bent verantwoordelijk voor de implementatie van landelijke en lokale afspraken. Daarnaast ga je aan de slag met het opstellen en aanpassen van lokale regelgeving.

Juridisch adviseur bij CIBG te Den Haag

Als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport biedt het CIBG transparante en betrouwbare data en informatie in zorg en welzijn. Als juridisch adviseur bij CIBG ben je verantwoordelijk voor het adviseren van de organisatie over juridische vraagstukken. Ook ondersteun je de organisatie door strategisch advies te geven op verschillende inhoudelijke onderwerpen. Hierin werk je nauw samen met de collega’s van het team Bestuursadvies. Je signaleert en analyseert hiervoor relevante maatschappelijke, politieke en bestuurlijke-juridische ontwikkelingen.

Jurist bij het Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland te Heemstede

Het Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK) is opgericht voor en door gemeenten. De functie bij RIJK is aanbestedingsrechtelijk en privaatrechtelijk van aard en richt zich op zowel de interne organisatie van RIJK als op aangesloten gemeenten en verbonden derden. De jurist is verantwoordelijk voor de borging van de juridische kwaliteit van de dienstverlening door RIJK en bewaakt het juridisch kader waarbinnen RIJK handelt in haar externe omgeving, teneinde het draagvlak te handhaven en te vergroten voor RIJK.

Senior jurist veiligheid bij de Gemeente Eindhoven

Jij adviseert over diverse veiligheidsthema's zoals gebiedsverboden, pandsluitingen, huisverboden, manifestaties en noodrechtbesluiten. De burgemeester van Eindhoven is tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Jij weegt ook zijn belangen af in relatie tot deze rol, bijvoorbeeld de aanpak van de Corona-crisis. Je houdt je bezig met onderwerpen die de volgende dag in de krant kunnen staan. De nadruk ligt voor jou op de complexere zaken met een hoge politieke gevoeligheid en een hoog afbreukrisico.