Juridisch adviseur bij de Gemeente Breda

Als juridisch adviseur werk je nauw samen met de inkoopadviseurs en contractmanagers van het team Inkoop. Je adviseert hen, maar ook beleidsadviseurs en bestuur, over de aanbestedingsrechtelijke aspecten van inkoop. Daarnaast begeleid je het team Inkoop bij de verschillende aanbestedingsprocedures, met het oog op een rechtmatig verloop van daarvan. Mocht er desondanks een juridisch conflict ontstaan, dan draag je met jouw expertise bij aan de oplossing daarvan.

Senior juridisch adviseur bij de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

Voor de vakgroep grondzaken zijn wij op zoek naar versterking. De vakgroep is verantwoordelijk voor het juridisch begeleiden van gebiedsontwikkelingen en het opstellen van de daarbij behorende overeenkomsten op het gebied van wettelijk kostenverhaal en grondtransacties. Ook de berekening van grondprijzen en het wettelijk kostenverhaal valt onder de verantwoordelijkheid van de vakgroep. Dit laatste in nauwe samenwerking met de vakgroep planeconomie.

Corporate jurist bij het CBS te Den Haag

Heb jij affiniteit met zowel bestuursrecht als privaatrecht en heb jij een hart voor privacyrecht? Kan jij adviseren, goed met mensen om gaan en sta je stevig in je schoenen? Wij zijn op zoek naar een collega die als juridisch beleidsadviseur vanuit de centrale staf het CBS adviseert over uiteenlopende juridische en beleidsmatige vraagstukken.

Coördinerend beleidsmedewerker identiteit bij het Ministerie van BZK

Het betrouwbaar vaststellen, vastleggen en bewaken van identiteitsgegevens wordt steeds belangrijker, helemaal in de digitale wereld. Bij de afdeling Identiteit coördineer jij verschillende dossiers die hiermee te maken hebben. De vraagstukken waaraan je werkt hebben een groot maatschappelijk en economisch belang en kunnen zowel juridisch, politiek als bestuurlijk van aard zijn.

Jurist Omgevingswet bij de Gemeente Harderwijk

De gemeente Harderwijk bereidt zich actief voor op de Omgevingswet. Er wordt onder andere al gewerkt aan een Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Als Jurist Omgevingsrecht ben je onder meer verantwoordelijk voor het adviseren over diverse vraagstukken op het terrein van het omgevingsrecht en het adviseren, dan wel opstellen van beschikkingen ten aanzien van (complexe) aanvragen op grond van de Wabo.

Senior Juridisch Adviseur Grondzaken en Vastgoed bij de Gemeente Ede

Als Senior Juridisch Adviseur bijt je je vast in complexe juridische vraagstukken. Complex door de omvang, de politieke aandacht of de verscheidenheid aan betrokken partijen. Hierover geef je duidelijke adviezen. Het zwaartepunt ligt bij het proactief adviseren, waarbij je een sparringpartner voor bestuurlijke opdrachtgevers, managers en projectleiders bent. Vanuit een juridische invalshoek adviseer je onder meer over gebiedsontwikkeling, herontwikkeling van onroerende zaken en vastgoedtransacties.

Juridisch adviseur bij de Gemeente Oss

Je adviseert bestuur, management en andere interne klanten o.a. op het gebied van privacywetgeving, aansprakelijkheidsrecht, aanbestedingen, contracten, Europese regelgeving, bestuursrechtelijke vraagstukken en samenwerkingsverbanden. Je neemt deel in interne projectgroepen waarin jij vanuit jouw juridische expertise handelt en adviseert. Je bent één van de secretarissen van de Commissie Bezwaarschriften en stelt daarbij adviezen op voor de commissie.