Aanbestedingsjurist bij de Gemeente Zaanstad

Jij bent de adviseur op alle aanbestedingsrechtelijke vraagstukken binnen de gemeente. Deze vraagstukken zijn breder dan alleen het aanbestedingsproces. Het betreft tevens vraagstukken rondom publiek/private samenwerking, inbestedingsvraagstukken en het oprichten van werkmaatschappijen, financieren onder voorwaarden etc. Hierbij schakel je op verschillende niveaus van wethouder tot opdrachtgever tot inkoopadviseur en neem je een stevige adviespositie in.

Privacy- en beveiligingsfunctionaris bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Je werkt bij het team Expertise aan twee belangrijke eisen voor het werken met persoonsgegevens: privacyborging en beveiliging. Als privacyfunctionaris bij de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD) zie je toe op de verwerking van persoonsgegevens. Je ziet waar risicoís ontstaan op overtreding van de Wet politiegegevens (WPG) en onderneemt daar actie op.

Concernjurist Arbeidsrecht bij de Omgevingsdienst Haaglanden te Den Haag

De Omgevingsdienst Haaglanden werkt aan een schoon milieu, natuurbehoud en een veilige leefomgeving. Als expert in ambtenaren- en arbeidsrecht bij de omgevingsdienst behandel je alle arbeidsrechtelijke vraagstukken, je behandelt bezwaar- en beroep, en je geeft advies aan de directeur, het management en P&O. Tevens maak je de algemene arbeidsvoorwaarden passend en vertaal je wet- en regelgeving in beleid- of toepassingsvoorstellen en eigen regelingen Projectleiderschap.

Senior jurist staatssteunrecht bij het Ministerie van BZK

Als senior adviseur staatssteun lever je vooral een bijdrage aan de coördinerende taken voor de toepassing en naleving van staatssteunregels door provincies en gemeenten. Je bent niet alleen de schakel tussen deze decentrale overheden en de Europese Commissie (EC), maar bewaakt ook de juridische kwaliteit van producten en de politieke implicaties. En als het nodig is, adviseer je de bewindslieden en beleidsdirecties van het ministerie op het gebied van staatssteun.

Medior Jurist bij het Waterschap Rivierenland te Tiel

Het Team Bestuurs- en Juridische Zaken van het waterschap behandelt een breed scala aan onderwerpen. Als (aankomend) jurist ben je onder andere verantwoordelijk voor het afhandelen van verzoeken op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur, het adviseren omtrent inkoop van diensten en producten en het (mede) afhandelen van schadeclaims. Tevens organiseer je de behandeling van bezwaren en klachten.

Ambtelijk secretaris OR bij de Provincie Limburg

De rol van het ambtelijk secretariaat OR is het adviseren en ondersteunen van de OR in de meest brede zin van het woord. Jij pakt het ondersteunende aspect dat hoort bij deze functie van plaatsvervangend ambtelijk secretaris OR op door zorg te dragen voor alle administratieve en organisatorische processen van het ambtelijk secretariaat, en door het beoordelen van ingekomen documenten, vragen, klachten en wensen op rechtmatigheid, juistheid en volledigheid.

Juridisch medewerker bij de Werkorganisatie Duivenvoorde te Wassenaar

Werkorganisatie Duivenvoorde werkt voor twee gemeenten: Voorschoten en Wassenaar. Voor de afdeling Financiën, Facilitaire en Juridische Zaken zijn wij op zoek naar een juridisch medewerker publiek- en privaatrecht. Je werk zal in eerste instantie bestaan uit de afhandeling van Wob-verzoeken en aansprakelijkstellingen. Het team handelt ook juridische vragen af vanuit de Werkorganisatie. Ook daarin biedt je ondersteuning.

Afdelingshoofd Sociale Verzekeringen/Internationaal/Arbeid bij het Ministerie van SZW

Je geeft leiding aan de juristen bij SVIA, wier werk een breed terrein beslaat. De juristen adviseren binnen heel SZW over maatschappelijke kwesties als AOW en pensioenen, sociale verzekeringen, grensoverschrijdende samenwerking en arbeidsomstandigheden. Ze volstaan niet met uitleg van de wet, maar denken mee in oplossingen en mogelijkheden. De bezwaar- en beroepsjuristen van de afdeling werken nauw samen met de Inspectie SZW en dragen bij aan de handhaving van de arbeidswetten in Nederland, ook in de rechtszaal.

Senior jurist / senior legal counsel bij het Ministerie van Financiën

Het is voor jou een uitdaging om te onderhandelen met internationale grootbanken. Je duikt met plezier in financiële regelgeving om vast te stellen wat de impact ervan is voor de financiering van Nederland. Daarnaast overleg jij graag met andere onderdelen van Financiën over juridische vraagstukken met een financieel-economische component en je bent geïnteresseerd in aanbestedingen. Verder stel jij leningsvoorwaarden op, ben je de juridische vraagbaak met gevoel voor beleid en uitvoering, en je beheert de IT-contracten.