Kandidaat-notarissen Ondernemingsrecht bij Nysingh te Apeldoorn/Zwolle

Jij wordt of bent een belangrijke adviseur bij diverse juridische aspecten rondom vennootschappen en transacties. Afhankelijk van je ervaring heb je of draai je mee in een afwisselende praktijk en adviseer en begeleid je Nederlandse en internationale (middel) grote ondernemingen en (semi-) publiekrechtelijke instellingen op het gebied van (grensoverschrijdende) fusies en splitsingen, overnames, herstructureringen, joint ventures, implementatie van governancebeleid en codes.

(Junior) Jurist bij het Erasmus MC te Rotterdam

In het Erasmus MC werken we hard aan het verbeteren van de zorg van vandaag en de gezondheid van morgen. Daarbij hoort de commercialisering van intellectuele eigendom. Na een inwerkperiode ben je in staat om zelfstandig IP-gerelateerde contracten op te stellen en te boordelen. Daartoe overleg en onderhandel je veelvuldig met wetenschappers van het Erasmus MC en business development managers en juristen van het Technology Transfer Office (TTO) en natuurlijk met contractpartijen.

Leden van de Raad van Toezicht bij De Forensische Zorgspecialisten te Utrecht

De Forensische Zorgspecialisten (DFZS) levert kennis en diensten aan de forensische zorg. DFZS zoekt twee leden voor de raad van toezicht. En lid met een strafrechtelijke achtergrond en een lid met als achtergrond organisatie, transitie en innovatie. De leden dienen affiniteit en betrokkenheid te hebben met de doelgroep, doelstellingen en zorgfunctie van DFZS. Tevens dienen zij het vermogen en de attitude te hebben om de bestuurder terzijde te staan.

Specialist schadebehandeling bij Rijkswaterstaat te Utrecht

Het inbrengen van je ervaring en expertise rondom de afwikkeling van vorderingen en claims: dat is jouw taak. Binnen de afdeling BJV schade ben je met je collega’s medeverantwoordelijk voor de technische advisering binnen dossiers en het aanspreekpunt voor experts van de wederpartij. Je pakt samen de dossiers op waarin de verzekeraar een expert benoemd heeft en je hebt daarnaast een eigen werkbestand met vorderingen en claims.

Juridisch Medewerker (Paralegal) bij AOMB te Eindhoven

AOMB (Algemeen Octrooi en Merken Bureau) beschermt en beheert intellectueel eigendom. Als juridisch medewerker neem je de merken- en modellengemachtigde zo veel mogelijk administratieve werkzaamheden uit handen bij het verkrijgen, verdedigen en/of aanvechten van merk- en modelrechten, met inachtneming van intern en extern geformuleerde procedures en regels. Je handelt daarnaast ook zelfstandig verschillende registratieprocedures af en samen met je collega’s bewaak je de voortgang van de werkzaamheden.

Juridisch medewerker bij de Werkorganisatie Duivenvoorde te Wassenaar

Werkorganisatie Duivenvoorde werkt voor twee gemeenten: Voorschoten en Wassenaar. Voor de afdeling Financiën, Facilitaire en Juridische Zaken zijn wij op zoek naar een juridisch medewerker publiek- en privaatrecht. Je werk zal in eerste instantie bestaan uit de afhandeling van Wob-verzoeken en aansprakelijkstellingen. Het team handelt ook juridische vragen af vanuit de Werkorganisatie. Ook daarin biedt je ondersteuning.

Beleidsmedewerker witwassen bij het Openbaar Ministerie te Amsterdam

Als beleidsmedewerker ga je aan de slag met witwaszaken. Je houdt intakes voor de zaken in de stuur- en weegploeg en draagt de aangenomen zaken over aan de zaaksofficier. Je neemt deel aan overleg binnen de keten en duidt de (internationale) signalen binnen complexe witwasstructuren, afkomstig van het team Criminele Inlichtingen. Met behulp van de digitalisering en de inzet van big data ontwikkel je typologieën en bijdragen aan innovatieve opsporing.

Handhavingsjurist omgevingsrecht bij de Omgevingsdienst Midden-Holland te Gouda

Handhavingszaken BWT zijn bij jou in goede handen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat jij verantwoordelijk bent voor het verwijderen van een asbest dak van een sportaccommodatie, door toepassing van bestuursdwang. Je zorgt ook dan voor de communicatie met de overtreder, de gemeente en eventuele verzoekers om handhaving. Daarnaast behandel je bezwaar- en beroepszaken.

Lawyer in General Law and Contract Law at the European Patent Office in Munich

Your responsibilities are, amongst others, providing legal advice on (international) tender and contractual matters, drafting contracts and participating in or leading related contract negotiations. You also provide legal advice in relation to co-operation with member and non-member states and the European Union and on the terms/policies of such legal co-operation schemes, safeguard the interest of the EPO in liability issues and uphold the legal status of the EPO and its staff Office-wide.

Jurist bij de Nederlandse Zorgautoriteit te Utrecht

De unit Eerstelijnszorg is verantwoordelijk voor het beleid en de bekostiging van de eerstelijnszorg, zoals huisartsen, wijkverpleging, mondzorg of farmacie. Ons werk heeft een grote juridische component. Zijn de beleidsregels conform de wet? Wat kan of moet anders? Jij adviseert ons daarover, zowel proactief als achteraf en zorgt dat ons werk elke toets kan doorstaan. Wij doen ons werk vaak in de vorm van projecten. Je werkt daarom samen met collega’s van diverse afdelingen, elk met hun specifieke inbreng.