Juridisch Business Partner (Ambtenarenrecht) bij het Kadaster te Apeldoorn

Als Juridisch Business Partner ben je werkzaam bij de directie Bestuur en Strategie op de afdeling Juridische Services. Je adviseert over alle voorkomende juridische aangelegenheden en zorgt daarbij voor de integrale benadering van business vraagstukken. Dit betekent dat je in- en externe ontwikkelingen volgt, analyseert en vertaalt in (juridische) beleidsnotities en adviezen. Je adviseert, gevraagd en ongevraagd het management met actuele kennis van o.a. aanbestedingen, contracten, verzekeringen, arbeids- en ambtenarenzaken.

Freelance vertalers bij het Hof van Justitie van de Europese Unie te Luxemburg

Het Hof van Justitie van de Europese Unie organiseert een procedure voor het plaatsen van vertaalopdrachten (vertalen van stukken van het Hof van Justitie, vooral conclusies van de advocaten-generaal, naar het Nederlands). Voor nadere inlichtingen over de talencombinaties, procedure en voorwaarden, alsmede voor de inschrijvingsformulieren, wordt verwezen naar het bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de site van het Hof.