Beleidsadviseur Bestuurlijk Juridische Zaken bij de Unie van Waterschappen te Den Haag

De beleidsadviseur maakt onderdeel uit van het Team Bestuurlijk Juridische Zaken (onderdeel van de Stafafdeling Bedrijfsvoering). Het definitieve takenpakket wordt in overleg met de andere beleidsadviseurs vastgesteld, maar omvat bijvoorbeeld het ontwikkelen van beleid en standpunten op het gebied van het omgevingsrecht (zoals de Omgevingswet).

Juridisch adviseur bij Europa Decentraal te Den Haag

Als adviseur op het terrein van aanbesteden, mededinging en vrij verkeer heb je een brede interesse in Europees recht en volg je de Europeesrechtelijke en beleidsmatige ontwikkelingen op de voet. Je bent verantwoordelijk voor het up to date houden van betreffende Europeesrechtelijke kennis, relevant voor de doelgroep. Dit doe je door onder meer de informatiedossiers op www.europadecentraal.nl actueel te houden.

Hoofd Juridische Zaken bij NWO te Utrecht/Den Haag

De afdeling Juridische Zaken van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) bestaat nu nog uit twee teams. Voor het nieuwe hoofd juridische zaken is het een van de belangrijkste opdrachten om de twee afdelingen tot één team te vormen, de juridische ondersteuning te verbreden en te professionaliseren en verder mee te bouwen aan het integraal ontwerp NWO vanuit een nieuwe governancestructuur en een te bouwen cultuur gericht op domeinoverstijgend werken.

Advocaat Bouwrecht bij de Vereniging Eigen Huis te Amersfoort

Vereniging Eigen Huis behoort met ruim 700.000 leden tot de grootste consumentenorganisaties van Nederland en is de enige die opkomt voor de belangen van (toekomstige) woningbezitters. Als advocaat van de Vereniging adviseer je leden over uiteenlopende kwesties die te maken hebben met de eigen woning en sta je hen bij in geschillen. Kwaliteit, service en strijdbaarheid zijn hierbij de sleutelwoorden. Je verstrekt onder meer telefonisch en schriftelijk juridische adviezen aan leden en behartigt hun belangen tegenover professionele partijen, zoals projectontwikkelaars en aannemers.

Jurist/Secretaris Raad van Bestuur bij de St. Anna Zorggroep te Geldrop

Wegens het vertrek van de huidige secretaris, hebben wij op korte termijn behoefte aan een ervaren collega die de Raad van Bestuur ondersteunt en adviseert bij de voorbereiding en uitvoering van de overleg- en besluitvormingsprocessen. Je stuurt het proces en bewaakt de voortgang en realisatie van besluiten. De secretaris is de rechterhand van de Raad van Bestuur en levert een belangrijke bijdrage in zijn visie- en beleidsontwikkeling. Daarnaast ondersteun je het bestuur bij vraagstukken op het terrein van aansprakelijkheid, contractrecht en gezondheidsrecht.

Juridisch secretaresse bij AMS Advocaten te Amsterdam

AMS Advocaten is op zoek naar een juridisch secretaresse voor minimaal 3 tot maximaal 5 dagen per week. Als juridisch secretaresse voer je ondersteunende werkzaamheden uit voor het kantoor en de advocaten. AMS Advocaten is een kantoor met vestigingen in zowel Amsterdam als Naarden dat zich bezig houdt met verschillende rechtsgebieden, met een nadruk op de zakelijke dienstverlening.

Jurist belangenbehartiging Individuele Zaken bij de ACOM te Leusden

ACOM, de bond van defensiepersoneel, is op zoek naar een jurist. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het verlenen van individuele rechtshulp op rechtspositioneel gebied inclusief sociale zekerheid en pensioen – een en ander in de ruimste zin van het woord – aan leden door middel van het ter zake verlenen van informatie en advies, zowel mondeling als schriftelijk. Ook gaat de jurist bezwaarschriften redigeren ten behoeve van leden, met inbegrip van het mondeling toelichten daarvan tijdens hoorzittingen op Defensielocaties in het kader van de juridische vertegenwoordiging van die leden.

Bedrijfsjurist bij het GVB te Amsterdam

De afdeling juridische zaken adviseert directie, management en business op alle voorkomende rechtsgebieden, met uitzondering van het arbeids- en medezeggenschapsrecht. Als bedrijfsjurist van GVB werk je zelfstandig en heb je een heel gevarieerd takenpakket. Je werkzaamheden lopen uiteen van het adviseren over allerlei complexe, maar soms ook eenvoudiger juridische vraagstukken waar het management en collega’s uit de business in de dagelijkse praktijk tegen aan lopen.


Gratis verder lezen? Maak 8 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen