Juridisch adviseur vergunningen Wabo bij Omgevingsdienst de Vallei te Ede

Je houdt je bezig met de bestuursrechtelijke vergunningverlening van bouw-, bestemmingsplan- en milieuregelgeving (Wabo). Je adviseert over juridische vraagstukken over omgevingsrecht, evalueert de naleving van de juridische kaders, richtlijnen en regelgeving. Tevens adviseer je over integrale juridische vraagstukken over vergunningverlening Wabo en signaleert risico’s. In voorkomende gevallen adviseer je ook over juridische vraagstukken op het gebied van handhaving.

Juridisch adviseur handhaving Wabo bij Omgevingsdienst de Vallei te Ede

Je houdt je bezig met de bestuursrechtelijke handhaving van bouw-, bestemmingsplan- en milieuregelgeving (Wabo). Je adviseert over juridische vraagstukken over omgevingsrecht, evalueert de naleving van de juridische kaders, richtlijnen en regelgeving. Tevens adviseer je over integrale juridische vraagstukken over handhaving Wabo en signaleert risico’s. In voorkomende gevallen adviseer je ook over juridische vraagstukken op het gebied van vergunningverlening.

Jurist Gezondheidsrecht bij GGZ inGeest te Amsterdam

Sta jij als mens en professional stevig in je schoenen? En kan je zelfstandig werken en besluiten nemen? Ben je gewend om zowel op strategisch als op tactisch niveau te opereren en weet je je eigen pad te bewandelen? Je werkt als gezondheidsrechtjurist bij GGZ inGeest intensief samen met de bedrijfsjuristen in een klein corporate stafteam. Dit team valt rechtstreeks onder de raad van bestuur. Je bent samen met de andere juristen het aanspreekpunt voor kwesties inzake het gezondheidsrecht.

Dutch and German Lawyer-linguists at the European Court of Justice in Luxembourg

Are you qualified in either Austrian, Belgian, Dutch or German law? Then you can be one of the next lawyer-linguists to join the European Court of Justice in Luxembourg! As a lawyer-linguist, you must be able to translate complex legal texts from at least two official EU languages into your main language. You will play a key role in providing legal analysis in cooperation with the Registries and other departments of the Court of Justice.