(Senior) Jurist privaatrecht bij de Universiteit van Amsterdam

Als (senior) jurist privaatrecht houd jij je bezig met het adviseren en ondersteunen van het College van Bestuur, de faculteiten en andere eenheden bij met name privaatrechtelijke vraagstukken. Je adviseert over en stelt regelingen en contracten op, die vaak publiek-private samenwerking betreffen. Je adviseert bij het implementeren van relevante wetgeving en jurisprudentie. Je toetst beleidsvoorstellen aan relevante wet- en regelgeving en indien nodig doe je voorstellen voor aanpassingen.

Juridisch medewerker bij de Orde van Advocaten te Amsterdam

Wij zoeken een juridisch medewerker die de inschrijving van nieuwe kantoren beoordeelt en verwerkt. Daarnaast behandelt de medewerker de verzoeken van ontheffing kantoorhouden wegens detachering dan wel verblijf in het buitenland. Tevens bereidt de medewerker kantoorbezoeken voor, beantwoordt telefonische vragen over de Amsterdamse advocatuur en organiseert cursussen voor de Amsterdamse advocaten.

Teamleider Juridische Dienstverlening bij Slachtofferhulp Nederland te Almere

Slachtofferhulp Nederland helpt na een misdrijf, verkeersongeval of calamiteit. Als teamleider geef je coachend en faciliterend leiding aan een team van betaalde krachten en vrijwilligers. Je begeleidt stagiairs tijdens hun stageperiode en je bent verantwoordelijk voor het behalen van de operationele resultaten van jouw team. Daarnaast ben je, samen met de andere teamleiders zowel in de regio Middenwest als landelijk verantwoordelijk voor het constant verbeteren van de dienstverlening aan onze cliënten.

Medior jurist bestuursrecht bij Nuffic te Den Haag

Je vervult een brede en veelzijdige functie, waarbij je binnen jouw expertisegebied fungeert als sleutelfiguur tussen Juridische Zaken en de rest van de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor allerhande vraagstukken op het gebied van bestuursrecht. Je zult je daarbij vooral focussen op subsidierecht. Je bent een sparringpartner voor de business, je ondersteunt de collega’s bij de juridische kaders en implicaties van hun dagelijkse werkzaamheden. Daarbij draag je zorg voor het minimaliseren van juridische risico’s en ben je tevens verantwoordelijk voor het handhaven van de juiste juridische planning hiervan.