Junior Jurist bij het Erasmus MC te Rotterdam

Als junior jurist ondersteun je de juristen binnen Juridische Zaken bij een breed spectrum aan werkzaamheden. Het is een zeer afwisselende functie met voldoende ruimte voor ontwikkeling in een boeiende werkomgeving. Je ondersteunt en adviseert bij uiteenlopende juridische vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van het civiele recht, bestuurs- en/of strafrecht. Ook met het gezondheidsrecht kom je in aanraking.

Juridisch Adviseur bij het Waterschap Aa en Maas te `s-Hertogenbosch

Je adviseert over privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke aangelegenheden. Onderdeel van deze veelzijdige functie is onder meer de advisering over (samenwerkings-)overeenkomsten en de beantwoording van vragen op onder meer het gebied van aanbestedingsrecht en privacy. Daarnaast behandel je Wob-verzoeken en schuif je op verzoek aan bij overleg ten behoeve van de calamiteitenbestrijding.

Advocaat bij Rijkswaterstaat te Utrecht

Jij hebt als advocaat bij RWS Advocaten een brede ervaring, voornamelijk binnen de civiele proces- en adviespraktijk. De praktijk van RWS Advocaten bestaat voornamelijk uit bouw- en aanbestedingsrecht, (vaar-)wegbeheerdersaansprakelijkheid, aansprakelijkheidsrecht algemeen en contractenrecht. De advocaten van RWS Advocaten treden in voorkomende gevallen op als opdrachtgever voor de Landsadvocaat.

Corporate jurist bij het CBS te Den Haag

Heb jij affiniteit met zowel bestuursrecht als privaatrecht en heb jij een hart voor privacyrecht? Kan jij adviseren, goed met mensen om gaan en sta je stevig in je schoenen? Wij zijn op zoek naar een collega die als juridisch beleidsadviseur vanuit de centrale staf het CBS adviseert over uiteenlopende juridische en beleidsmatige vraagstukken.

Jurist bij de Nederlandse Zorgautoriteit te Utrecht

Jij gaat aan de slag binnen het team dat zich bezighoudt met de bekostiging van de medisch-specialistische zorg. In deze sector spelen mooie en vaak ook complexe en uitdagende vraagstukken. Denk aan het bekostigen van nieuwe vormen van zorg, het stimuleren van zorg op de juiste plek en de sterk groeiende uitgaven bij met name dure geneesmiddelen. Jij kijkt naar de juridische component van ons werk. Zijn onze beleidsregels conform de wet? Wat kan of moet anders?

Lawyer in Directorate Patent Law at the European Patent Office in Munich

The main responsibilities of the lawyer are providing legal advice on European patent law and the PCT, in particular by advising the European Patent Office (EPO) management and staff in DG Patent Granting Process, by acting as a legally qualified examiner in examination and opposition proceedings, and by performing others tasks like drafting procedural analyses and studies and taking part in working parties and advisory bodies.

Contractadviseur bij het Waterschap Hollandse Delta te Ridderkerk

Jij bent als expert op jouw vakgebied verantwoordelijk voor het advies aan de contractmanager in de projecten. Dit kunnen renovatie-, uitbreiding- en nieuwbouwprojecten zijn, maar ook de transitie waterschapswegen. Als contractadviseur ben je primair verantwoordelijk voor het bereiken van het projectresultaat door het inzetten van jouw expertise. Je overlegt hierover met de contractmanager.