(Senior) juridisch medewerker bestuursrecht bij de Rechtbank Den Haag

Je bereidt (complexe) juridische zaken voor op het gebied van vreemdelingenrecht, het (militaire) ambtenarenrecht en een groot aantal andere bestuursrechtelijke wetten. Op zitting ondersteun je de rechter en stel je het proces-verbaal op. In raadkamer treed je op als volwaardig gesprekspartner van de rechter en concipieer je (soms) op summiere aanwijzingen uitspraken.

Administratief medewerker bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Nadat de zaak is uitgewerkt door de griffier en rechter, zorg jij voor de uitdraai van de overgezette GPS-appels. Je inventariseert het dossier en loopt deze na op compleetheid. Waar nodig vraag je de ontbrekende stukken op en voeg je deze aan het dossier toe. Het dossier wordt vervolgens compleet doorgestuurd naar het gerechtshof. Je werkt onder de supervisie van een ervaren griffiemedewerker van de rechtbank Noord-Nederland.