Senior juridisch medewerker Familie & Jeugd bij de Rechtbank Noord-Nederland te Assen

Je ondersteunt juridisch de voorbereiding, de zitting en de nabewerking c.q. afdoening van zaken. Onder afdoening van zaken behoort ook het concipiëren van beslissingen. Het betreft complexe zaken, waarbij sprake is van meerdere juridische aspecten. Je levert beleidsondersteuning en treedt op als griffier ter zitting, waarna je ook de uitspraak concipieert.

Adviseur bestuurlijke en juridische zaken bij het Openbaar Ministerie te Maastricht

Je behandelt uiteenlopende dossiers. Het kan gaan om artikel 12-klachten, klachten van burgers over het Openbaar Ministerie of privacykwesties en Wob-verzoeken. Maar ook om Kamervragen of schadevergoedingsverzoeken die voortkomen uit een onrechtmatige overheidsdaad. Je werkt nauw samen met de coördinator van het cluster Juridische en Bestuurlijke Zaken.