Juridisch medewerker vreemdelingenzaken bij de Rechtbank Overijssel

Als juridisch medewerker lees je dossiers en maak je voor de rechter een analyse van de zaak. Je signaleert eventuele knelpunten en zoekt actuele regelgeving en jurisprudentie op. Tijdens de zitting ondersteun je de rechter en maak je een proces-verbaal. In de raadkamer ben je (volwaardig) gesprekspartner van de rechter en na overleg schrijf je de uitspraak.

Senior juridisch medewerker team Jeugd bij de Rechtbank Rotterdam

Als senior juridisch medewerker ben je verantwoordelijk voor de juridische en logistieke voorbereiding van complexe zaken. Je analyseert zaken grondig en je komt op verantwoorde en inzichtelijke wijze tot een oordeel. Je geeft de relevante feiten, juridische geschilpunten, verweer en jurisprudentie op zodanige wijze weer dat de rechter op basis daarvan de zitting kan voorbereiden en een verantwoorde beslissing kan nemen. Je signaleert mogelijke vertragingen en/of problemen en voert overleg met de behandelend rechter.

Stafjurist bestuursrecht bij de Rechtbank Rotterdam

Rechtbank Rotterdam is een van de grootste rechtbanken. Met 950 medewerkers verzorgen we rechtspraak voor de regio Rotterdam-Dordrecht. Als stafjurist verzorg je zelfstandig de juridische procesondersteuning van zeer complexe zaken. Het betreft onder andere zaken die weinig voorkomen, die een specialisatie vragen of waarin het om nieuwe materie gaat. Je bereidt zaken voor, ondersteunt juridisch tijdens de procesgang en maakt conceptbeslissingen. Je bent een belangrijke sparringpartner voor de rechter en een vraagbaak voor andere collega’s.

Senior juridisch medewerker team Jeugd bij de Rechtbank Rotterdam

Rechtbank Rotterdam is een van de grootste rechtbanken. Met 950 medewerkers verzorgen we rechtspraak voor de regio Rotterdam-Dordrecht. Als senior juridisch medewerker ben je verantwoordelijk voor de juridische en logistieke voorbereiding van complexe zaken. Je analyseert zaken grondig en je komt op verantwoorde en inzichtelijke wijze tot een oordeel. Je geeft de relevante feiten, juridische geschilpunten, verweer en jurisprudentie op zodanige wijze weer dat de rechter op basis daarvan de zitting kan voorbereiden en een verantwoorde beslissing kan nemen. Je signaleert mogelijke vertragingen en/of problemen en voert overleg met de behandelend rechter.