Plaatsvervangend leden bij het College voor de Rechten van de Mens te Utrecht

Het plaatsvervangend Collegelid neemt als lid van meervoudige raadkamers deel aan de behandeling van verzoeken om een oordeel die getoetst worden aan de gelijkebehandelingswetgeving. Na een inwerkperiode is er tevens de mogelijkheid om – in overleg met de voorzitter van het College - ingezet te worden als unus of als voorzitter van een meervoudige kamer.

Stafjurist bij het College voor de Rechten van de Mens te Utrecht

Als stafjurist fungeer je als juridische vraagbaak voor de Collegeleden, de juridisch adviseurs en de juridisch medewerkers van de Frontoffice, en bevorder je de inhoudelijke kwaliteit van het oordelenproces. Je valt hiėrarchisch onder de manager Oordelen, en bent taakinhoudelijk verantwoording verschuldigd aan de Ondervoorzitter oordelen. In je hoedanigheid van juridisch adviseur ben je functioneel verantwoording verschuldigd aan het behandelend Collegelid.