Stafjurist strafrecht bij de Raad voor de rechtspraak te Den Haag

Als stafjurist strafrecht ondersteun je het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) en de juridische professionals in de afdelingen en teams strafrecht van de gerechten. Je hebt in deze juridisch inhoudelijke functie tevens een aantal concrete aandachtsgebieden. Een belangrijk aandachtsgebied zal zijn de implementatie en de borging van de professionele standaarden strafrecht in de gerechten.

Senior juridisch medewerker Strafrecht bij de Rechtbank Overijssel te Zwolle

In de functie van senior juridisch medewerker Strafrecht ondersteun je de rechter bij de voorbereiding van meervoudige zaken, tijdens de zitting als griffier en bij de nabewerking van de uitspraak. Je bereidt zaken juridisch voor, ondersteunt de rechters tijdens de procesgang en concipieert beslissingen. Tevens doe je voorstellen voor de zaaksafhandeling op basis van een analyse van de juridische problematiek en op grond van afspraken die hierover binnen de afdeling zijn gemaakt.

Juridisch medewerkers strafrecht bij de Rechtbank Midden-Nederland te Utrecht

Je bereidt de gemiddeld zware en/of complexe zaken voor en overlegt daarover met de voorzitter, fungeert ter zitting als griffier en neemt deel aan de beraadslaging in de raadkamer. Je verzamelt relevante jurisprudentie, toepasselijk beleid en vakliteratuur, maakt processen-verbaal en schrijft concept-uitspraken/beschikkingen. Het opleiden van secretarissen kan tot je takenpakket behoren. Voorts neem je (actief) deel aan kennisgroepen, en scholings- en jurisprudentiebijeenkomsten.

Juridisch medewerker Strafrecht bij de Rechtbank Den Haag

Je verleent juridische bijstand bij de voorbereiding, behandeling en afhandeling van zaken van de coördinerend rechter-commissaris en fungeert desgewenst als griffier bij getuigenverhoren. Als juridisch medewerker ben je een aanspreekpunt voor de medewerkers van het kabinet waar het gaat om juridisch-inhoudelijke vragen. Daarnaast verwerk je de antwoorden op deze vragen zo nodig in een notitie en houd je actief de relevante jurisprudentie bij. Ook ben je verantwoordelijk voor de verspreiding en de borging van de binnen het kabinet opgebouwde juridische kennis.

Juridisch medewerker Familierecht bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden te Arnhem

Zoek jij inhoudelijke veelzijdigheid en uitdaging en wil je een bijdrage leveren aan het functioneren van de rechtsstaat? Dan is deze functie bij de Rechtspraak iets voor jou. Als senior juridisch medewerker ben je verantwoordelijk voor de juridische ondersteuning met betrekking tot de voorbereiding, de zitting en de nabewerking van zaken, waaronder het concipiëren van uitspraken. Het betreft vaak juridisch-complexe zaken.

Juridisch medewerker Handelsrecht bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden te Arnhem

Zoek jij inhoudelijke veelzijdigheid en uitdaging en wil je een bijdrage leveren aan het functioneren van de rechtsstaat? Dan is deze functie bij de Rechtspraak iets voor jou. Als senior juridisch medewerker ben je verantwoordelijk voor de juridische ondersteuning met betrekking tot de voorbereiding, de zitting en de nabewerking van zaken, waaronder het concipiëren van uitspraken. Het betreft met name insolventiezaken.


Gratis verder lezen? Maak 4 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen