Schrijfjurist afdeling Civiel Recht bij het Gerechtshof Den Haag

Als schrijfjurist werk je intensief samen met raadsheren. Je schrijft conceptarresten in diverse soorten handelszaken. Het gaat doorgaans om zaken waarin geen mondelinge behandeling is gevraagd en waarin een raadkamer met drie raadsheren plaatsvindt voordat een conceptarrest wordt geschreven. Je bereidt de zaak grondig voor, neemt actief deel aan het raadkameroverleg en vervolgens schrijf je aan de hand van dit overleg een conceptuitspraak.

Senior juridisch medewerker bij de Rechtbank Overijssel

Als senior juridisch medewerker, team Strafrecht, ondersteun je de rechters bij de zaaksbehandeling van meervoudige kamer zittingen. Je bereidt zaken voor, ondersteunt de rechters tijdens de procesgang en concipieert beslissingen. Daarbij betreft het ook omvangrijke(re) zaken, nu de rechtbank Overijssel een van de vier concentratierechtbanken is en zaken van het Landelijk en Functioneel Parket behandelt.