Vacatures universiteiten hogescholen onderwijs juristen

Nederland juridiseert. Dit betekent dat er een steeds grotere behoefte is aan mensen met verstand van juridische zaken. Deze mensen moeten opgeleid worden. Dat gebeurt in het hoger beroepsonderwijs en aan de universiteiten. Onderwijsinstellingen plaatsen dan ook regelmatig vacatures voor juridisch geschoolde docenten.

Ons land telt meer dan 10 instellingen voor HBO-recht. Daarnaast verzorgen 10 universitaire faculteiten juridisch onderwijs. Op deze instellingen zijn HBO-docenten en universitair docenten (UD's / UHD's) werkzaam met verschillende juridische achtergronden. Velen van hen promoveren in de rechtsgeleerdheid.

(Universitair) Docent Strafrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Een universitair docent Straf(proces)recht die medeverantwoordelijk is voor de uitvoering, ontwikkeling en coördinatie van het strafrechtelijk onderwijs binnen de vaksectie Strafrecht & Criminologie. Daarbij voert u zelfstandig strafrechtelijk onderzoek uit, hetgeen uitmondt in wetenschappelijke publicaties. Verder levert u een bijdrage aan de werving van onderzoeksubsidies door bijvoorbeeld het (mede) indienen van NWO- en WODC voorstellen. De verhouding onderwijs/onderzoek/beheer is 55/35/10%.