Scheiden
Judex: op een eenvoudige manier juridische experts voor hulp bij scheiden vergelijken

Als u besloten heeft om te gaan scheiden, zijn er diverse mogelijkheden waaruit gekozen kan worden om een scheidingsprocedure te doorlopen. In de meeste gevallen zal de ontstane situatie de basis vormen van het maken van deze keuze. Het is immers van groot belang dat er een keuze wordt gemaakt voor juridische ondersteuning dat naadloos aansluit op de ondersteuningsbehoefte. Judex zet alle factoren die een rol spelen bij het gebruik van juridische ondersteuning bij echtscheidingen voor u op een rijtje. Hiermee verschaffen we u onder andere de noodzakelijke inzichten waarmee u op een eenvoudige manier de juridische experts voor hulp bij het scheiden kunt vergelijken zoals voor online scheiden, gratis scheiden en ontbinding van een geregistreerd partnerschap.

Waarom u niet zonder juridische expert kunt bij het doorlopen van een echtscheidingsprocedure

Het is in Nederland wettelijk gezien (nog) niet mogelijk om te scheiden zonder gebruik te maken van de hulp van een familierechtadvocaat. Het is in dit land immers verplicht dat alleen deze juridische expert het echtscheidingsverzoek bij de rechter mag indienen. Voordat dit verzoek bij de rechtbank mag worden neergelegd, zal een heel traject moeten worden doorlopen. De aanvraag van een echtscheiding wordt immers voorzien van een echtscheidingsconvenant. Hierin staan de schriftelijke afspraken met betrekking tot de verdeling van de bezittingen en de openstaande schulden. Ouders van minderjarige kinderen uit een huwelijk zijn verplicht om een ouderschapsplan bij de echtscheidingsdocumenten te voegen.

Wat moet er in een rechtsgeldig echtscheidingsconvenant staan?

Een echtscheidingsconvenant is een document die scheidende partners opstellen waarin niet alleen officieel wordt bekend gemaakt dat “partijen van mening zijn dat hun huwelijk duurzaam is ontwricht” maar ook de bijbehorende afspraken in worden vastgelegd. Deze inhoudelijke weergave van afspraken heeft voornamelijk betrekking op de financiële bezittingen en schulden, de boedelverdeling, een eventuele alimentatieverplichting, huisvesting en de verdeling van het gezamenlijk pensioen. Uiteraard kunnen ook specifieke afspraken tussen het scheidend stel in dit document worden vastgelegd.

Op het moment dat beide scheidende partners akkoord gaan met de afspraken die in het echtscheidingsconvenant vermeld staan, zullen zij dit document ondertekenen. Ook de peildatum (het moment waarop de afspraken met betrekking tot de verdeling van bezittingen en schulden in werking is getreden) moet duidelijk in het echtscheidingsconvenant worden weergegeven. Deze peildatum kan een moment zijn die de scheidende partners zelf overeen zijn gekomen of het moment dat het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank wordt ingediend.

Een echtscheidingsconvenant in België wordt een echtscheidingsconvenant een Regelingsakte EOT (Echtscheiding Onderlinge Toestemming) genoemd.

Wanneer moet er een ouderschapsplan worden opgesteld?

Het opstellen van een ouderschapsplan is verplicht als er kinderen uit een huwelijk zijn voortgekomen die op het moment van scheiding nog minderjarig zijn. In het Nederlandse (en Belgische) personen- en familierecht is men minderjarig tot een leeftijd van 18 jaar. Uitzondering op deze regel is als de kinderen zelf gehuwd zijn of meerderjarig zijn verklaard.

Het ouderschapsplan is een schriftelijke weergave van de afspraken die de ouders hebben gemaakt met betrekking tot de verzorging, ontwikkeling en de opvoeding van de op dat moment minderjarige kinderen. Deze afspraken kunnen betrekking hebben op onder andere opvoedkundige zaken, omgangsregelingen, alimentatie verplichtingen en andere specifieke zaken.

Deze afspraken moeten worden gemaakt in geval van een scheiding van een huwelijk maar ook bij de ontbinding van een geregistreerd partnerschap waaruit kinderen zijn voortgekomen of in het geval van een scheiding van tafel en bed.

Welke juridische expert past bij uw wensen als u gaat scheiden?

De procedure die doorlopen moet worden voor het opstellen van de rechtsgeldige echtscheidingsdocumenten heeft een variabel karakter. De scheidende partners kunnen ervoor kiezen om hun individuele belangen te laten behartigen door afzonderlijke echtscheidingsadvocaten maar als de partners er vertrouwen in hebben dat ze in onderling overleg zelf deze afspraken kunnen formuleren kan er gekozen worden voor andere vormen van ondersteuning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan online scheiden of mediation. De ontstane situatie speelt in veel gevallen een belangrijke rol bij het maken van deze keuze. Het is dus zeker belangrijk om u goed te laten informeren wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het doorlopen van de echtscheidingsprocedure en welke juridisch expert bij uw wensen om te scheiden past.

Wanneer kiezen voor een echtscheidingsadvocaat en wanneer is mediation mogelijk?

Er zijn situaties waarbij scheidende partners geen andere keuze hebben dan hun belangen individueel te laten behartigen door een echtscheidingsadvocaat. De meest voorkomende reden is dat de partners niet meer in staat zijn om samen tot afspraken te komen die van belang zijn bij het doorlopen van het traject of wellicht in een conflictsituatie zijn geraakt, de “vechtscheiding”. In deze situatie zal de echtscheidingsadvocaat in contact treden met de echtscheidingsadvocaat van de andere partner om samen de benodigde afspraken te maken. als ze hier niet in slagen, zal de hulp van een rechter hiervoor in moeten worden geschakeld.

Op het moment dat de scheidende partners zichzelf in staat achten om gezamenlijk tot afspraken te komen en ook bereid zijn om gezamenlijk een echtscheidingstraject te doorlopen, behoort mediation tot de mogelijkheden. Mediation is een traject waarbij de ex-partners samen tot afspraken komen die van belang zijn om een echtscheidingsprocedure te doorlopen. Een mediator (of gezamenlijke echtscheidingsadvocaat) biedt als neutrale derde partij de benodigde begeleiding. Deze begeleiding kan worden aangeboden aan de hand van een of meerdere afspraken op locatie maar kan ook volledig online worden aangeboden. Veel mediators bieden ook een gecombineerd aanbod, waarbij fysieke- en digitale ondersteuning kan worden gecombineerd.

Doordat mediation een (voor een deel) zelfstandig karakter heeft, is het van groot belang dat de ontstane situatie niet té ingewikkeld is zodat de scheidende partners wel in staat zijn om het traject vorm te geven. Als er sprake is van een ingewikkelde situatie (zoals een grote schuldenlast, de scheiding van een samengesteld gezin of de verdeling van een eigen bedrijf) is dit vaak niet het geval en is het verstandiger om te kiezen om gebruik te maken van de diensten van een echtscheidingsadvocaat. Dit is vanzelfsprekend ook het geval als een echtscheiding eenzijdig (dus door een van de partners) wordt aangevraagd. .

Wat kost een echtscheiding?

De kosten van een echtscheiding is situatieafhankelijk. De belangrijkste weegfactor hierin is de intensiteit van de juridische ondersteuning (de inzet van de juridische uren) waarvan gebruik wordt gemaakt. Op het moment dat er een situatie is ontstaan waarbij er gebruik moet worden gemaakt van afzonderlijke echtscheidingsadvocaten die er niet in slagen om samen tot overeenstemming komen, zal de echtscheiding een erg kostbaar proces worden.

Het andere uiterste is dat de scheidende partners er het vertrouwen in hebben dat ze gezamenlijk het echtscheidingsproces kunnen doorlopen en hierbij kiezen voor het doorlopen van een online mediationtraject waarbij gebruik wordt gemaakt van minimale ondersteuning. Dit is in de meeste gevallen de voordeligste manier van scheiden. Uiteraard zijn hierin ook tussenvormen mogelijk waarbij de mediator wat meer betrokken wordt in het traject en naast de adviserende rol ook een bemiddelende kan vervullen.

In het verlengde op het voorgaande is het goed dat de kosten voor een scheiding niet leidend mogen zijn in de keuze die gemaakt wordt welk traject wordt doorlopen maar dat de ontstane situatie en relatie tussen de betrokkenen van doorslaggevend belang zullen zijn. Een scheiding zal immers onnodig duurder worden als hierin niet de juiste keuze wordt gemaakt.

Behoort gratis scheiden tot de mogelijkheden?

De Nederlandse wetgeving schrijft voor dat het voor iedere burger mogelijk moet zijn om gebruik te maken van juridische dienstverlening, ongeacht de financiële situatie van de betreffende persoon. Dit is ook het geval bij een besluit om te gaan scheiden. Op het moment dat de financiële middelen van een persoon het niet toelaten om gebruik te maken van de juridische dienstverlening om het traject te doorlopen, heeft hij of zij recht op gesubsidieerde rechtsbijstand.

Gesubsidieerde rechtsbijstand wordt ook wel een tegemoetkoming genoemd. Praktisch komt het erop neer dat stellen die niet in staat zijn om (een deel van) de kosten voor een echtscheidingsprocedure te bekostigen, in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De overheid verstrekt (na toetsing van de inkomsten en het eigen vermogen) het een deel van de juridische kosten die in dit traject gemaakt moeten worden waarbij er in de meeste gevallen een (relatief geringe) eigen bijdrage over blijft. Veel juridische dienstverleners nemen deze eigen bijdrage voor hun rekening waardoor gratis scheiden tot de mogelijkheden behoort.

Hoelang duurt een gemiddelde echtscheiding?

Voor de meeste mensen is het doorlopen van een echtscheiding een emotionele periode waarin een deel van het leven wordt afgesloten om te kunnen beginnen aan een nieuwe levensfase. Bij veel mensen bestaat de behoefte dan ook om een echtscheidingstraject zo snel mogelijk te doorlopen. Een gemiddelde echtscheiding duurt 3 tot 4 maanden. De term “gemiddeld” geeft al aan dat dit in iedere situatie verschillend is en dat er weinig waarde hieraan verbonden mag worden.

De tijdsduur van het doorlopen van een echtscheidingstraject is afhankelijk van een aantal factoren. De onderlinge relatie van de scheidende partners, de structuur van de ontstane situatie (ingewikkeld of niet) en de intensiteit van het gebruik van juridische ondersteuning zijn factoren die hier allemaal een rol in spelen. Ook dit is eenvoudig in kaart te brengen door twee uitersten te schetsen:

● Een vechtscheiding waarbij er gebruik wordt gemaakt van afzonderlijke echtscheidingsadvocaten die moeite hebben om met elkaar tot overeenstemming te komen of hierbij zelfs de hulp van een rechter nodig hebben, kan 2 tot 3 jaar duren. De overlegstructuur gaat hierbij over meerdere schijven en er is sprake van een grote afhankelijkheid van juridische dienstverlening. Dit zijn uiteraard vertragende factoren.
● Een echtscheidingsprocedure waarbij gebruik wordt gemaakt van een mediationtraject kan binnen 2 maanden afgerond zijn. Dit is zeker het geval in een traject waarbij de ex-partners de stappen zoveel mogelijk zelf doorlopen. Er kan zelfs worden gekozen voor een versnelde procedure wanneer de situatie hierom vraagt.

Ook met betrekking tot het tempo van het doorlopen van een echtscheidingstraject is een waarschuwing op z’n plaats. Het komt regelmatig voor dat het mogelijk is om een echtscheidingstraject in een hoger tempo te doorlopen dan dat de scheidende partners zelf wensen of aan kunnen. Vooral deze laatste factor is erg belangrijk in dit soort situaties.

Wanneer is een echtscheiding officieel een feit?

Er bestaan veel misverstanden over het moment wanneer een echtscheiding officieel een feit is. De scheiding is officieel een feit als het vonnis van de rechter (waarin aangegeven wordt dat een “een huwelijk duurzaam is ontwricht” en de onderlinge afspraken tussen de gescheiden partners rechtsgeldig zijn) is ingeschreven bij de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het stel getrouwd is. Dit vonnis moet binnen 6 maanden na de uitspraak van de rechter zijn ingeschreven en voorzien zijn van een handtekening van beide ex-partners dat ze zich berusten in deze uitspraak.

Judex voor praktische informatie en transparantie in juridische dienstverlening

Voor veel mensen is de complexe structuur van de juridische dienstverlening lastig te doorgronden. Dit komt omdat deze sector sterk versplinterd en niet erg transparant is. Het gevolg is dat buitenstaanders het als groot struikelblok ervaren om aan de gewenste informatie te komen die betrekking heeft op de juridische dienstverlening. Daarnaast is het voor veel mensen een probleem om inzichten te verkrijgen in de expertise, de werkwijze en de bijbehorende prijsstelling van een specifieke juridische expert. Dit zijn echter wel essentiële factoren voor een soepele voortgang van het traject.

Judex biedt de benodigde inzichten op juridisch gebied

Judex is gespecialiseerd op juridisch gebied. U kunt bij ons terecht voor praktische informatie en transparantie over deze sector. We hebben onder andere een gebruiksvriendelijke vergelijker ontwikkeld waarmee onze geselecteerde aanbieders overzichtelijk voor u op een rijtje worden gezet. Deze vergelijkingstools kunt u gebruiken om een keuze te maken tussen de grote hoeveelheid aanbieders van juridische dienstverlening bij echtscheidingen. Tevens kunt u bij ons terecht voor artikelen, juridische documenten en andere praktische items over dit onderwerp. Judex zorgt ervoor dat uw recht en uw expert samenkomen.

U kunt volledig gratis en zonder verplichtingen gebruik maken van onze vergelijkingstool. Judex zorgt ervoor dat uw recht en uw expert samenkomen en is partner van Recht.nl.